Møt studieleder for Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse

Vi spurte studieleder Adrian Peretz om hvorfor du bør velge denne utdanningen.

Adrian-PeretzAdrian Peretz har bakgrunn fra næringsmiddelindustrien der han har jobbet med merkevarer. I Mills DA jobbet han i mange år som merkevaredirektør. Han er faglig leder for markedsføringsfag ved Høyskolen Kristiania og underviser i merkevarebygging og kommunikasjon.

Adrian har en doktorgrad (ph.d.) fra Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser ligger innenfor forbrukeratferd og markedskommunikasjon.

 

Først og fremst, hva er Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse?

Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse er spesielt utviklet for de som er interessert i merkevarebygging og ser for seg en karriere innen markedsføring mot forbrukere. Det er lagt mye vekt på at studentene skal lære alle de verktøy som brukes innen merkevarebygging som f.eks markedskommunikasjon og det å skape verdi for forbrukeren.

Hvordan skiller dette studiet seg fra Bachelor i Markedsføring og salgsledelse?

Fokuset i dette studiet er forbrukere og merkevarer. Og derfor legger vi stor vekt på at studentene lære seg å se forbrukeren i forbrukerens omgivelser, og forstå hva som motiverer  forbrukeren til å ta de valg de tar. Så det blir lagt mye vekt på betydningen av kundeinnsikt.

Siden dette studiet er tiltenkt de som ønsker seg jobb innen merkevarebygging har vi også med fag som skal gi studentene en helhetsforståelse av de 4 P’ene som inngår i Markedsførerens verktøykasse, fordi det er helt nødvendig for produktsjefer og markedssjefer å forstå hvordan de skal bruke alle disse verktøyene.

Hvem passer dette studiet for?

Studiet passer for alle som er interessert i merkevarer – og som er interessert i være den som skal ta alle de strategiske beslutningene som inngår i merkevareledelse. Det å være produktsjef eller markedssjef innebærer å koordinere innsatsen og kompetansen til mange andre både innenfor og utenfor bedriften, så dette er en meget sosial type jobb som også utvikler lederegenskapene hos den enkelte.

Hvorfor bør man velge dette studiet?

Fordi dette er en av få slike utdanninger som er rettet spesielt mot forbrukermarkedet.

Hva slag jobbmuligheter vil denne utdanningen gi?

De vanligste mulighetene er innenfor merkevarebygging (for eksempel produktassistent eller produktsjef) og i markedsresearch. Det er også mange som velger å fortsette med en master der de fordyper seg mer i enkelte emner.

Til høsten opprettes dette studiet i Bergen også. Hvorfor det?

Årsaken til at vi oppretter studiet i Bergen er at det komplementerer de andre studiene vi har i vår portefølje, at vi ser et potensielt marked for dette studiet på Vestlandet og at sammensetningen i vår lokale fagstab er bra tilpasset studiet.