Institutter

Høyskolen Kristiania har fire institutter og en avdeling for fagskolestudier.

Forskning-ved-Høyskolen-Kristiania

Institutt for markedsføring

Instituttleder: Lars Erling Olsen

Institutt for ledelse og organisasjon

Instituttleder: Helene Sætersdal

Institutt for helsefag

Instituttleder: Trine Meza

Institutt for kreativitet og innovasjon

Instituttleder: Casper Claudi Rasmussen

Avdeling for fagskolestudier

Avdelingsleder: Kari-Mette Winge