✕  Lukk søk

Får syv millioner for å forske på «bugs»

Andrea Arcuri ved Institutt for teknologi har fått tildelt 7,7 millioner kroner fra Norsk forskningsråd gjennom kategorien Unge Forskertalenter. Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle verktøy for å kunne teste programvare automatisk, og med det også minimere antall «bugs».

forske - koding

Fungerer ikke favorittappen din slik den skal? Er du lei av at Spotify kræsjer? Eller skrur mobilen din seg av i tid og utide? Dette skyldes ofte såkalte «bugs», eller programvarefeil.

I 2016 påvirket 548 dokumenterte programvarefeil hele 4,4 milliarder mennesker verden over, og kostet så mye som 1,1 billioner dollar. Nå skal førsteamanuensis Andrea Arcuri forske på en måte å minimere «bugs» på en langt mer tids- og kostnadseffektiv måte enn i dag.

Midlene tildelt fra Norsk forskningsråd gjennom Unge Forskertalenter, FRINATEK, skal dekke to postdoktorstillinger i prosjektet over tre år, fra 2018-2021.

For å få litt greie på hva Arcuri forsker på gikk vi til kilden selv.

Førsteamanuensis Andrea Arcuri

Hva handler forskningen din om? 

– Det er vanskelig å utvikle en programvare uten feil, eller såkalte «bugs». For å finne feil, kan du «teste» programvaren manuelt, men det er langtekkelig, tidkrevende og man kan gå glipp av mange kritiske feil. Målet med dette forskningsprosjektet er å utvikle teknikker og verktøy for å kunne teste programvare automatisk. Slik kan utviklere bli fritatt fra den byrden det er å teste programvare manuelt. Dette bør føre til bedre programvare (altså mindre feil) og billigere utvikling (mindre tid brukt i manuelle testaktiviteter). 

– Med tildelingen skal jeg ansette to postdoktorer, og bygge opp en forskningsgruppe rundt prosjektet.

Hva er målet med å bygge opp denne forskningsgruppa?

– Målet er å fremskynde forskningsaktiviteten min, ved å ansette unge forskere som kan hjelpe meg og jobbe med forskningsprosjektene mine.

Hvilken samfunnsrelevans har forskningen din?

– Min forskning har direkte innvirkning på programvareutviklere. Indirekte påvirker det også samfunnet, spesielt med tanke på at alle verktøy utviklet som en del av dette forskningsprosjektet skal ha åpen kildekode og dermed være gratis å bruke for alle.

– Vi er stolte

Tildelingen er selvsagt svært gode nyheter for Høyskolen Kristiania, og ikke minst for Institutt for teknologi der Arcuri jobber til daglig. Prorektor for forskning og utdanning, Trine Meza, er spent på å følge forskningsprosjektet i tiden som kommer.

– Et stipend som dette betyr enormt mye for en som er så tidlig i forskerkarrieren. Nåløyet er trangt for å bli tildelt midler, ikke minst tildelinger av denne størrelsen. Vi er stolte av at han lykkes med dette, og at han nå kan begynne å bygge sin egen forskningsgruppe, forteller Meza.


Fakta om unge forskertalenter

  • For forskere tidlig i karrieren.
  • Du kan være prosjektleder for en søknad hvis det er minst to år og mindre enn åtte år siden disputasdato (for godkjent doktorgrad).
  • Prosjektlederen må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen.
  • Søknadsbeløp: 4-8 millioner kroner.
  • Prosjektperiode: 3-4 år.
  • Du kan søke om lønnsmidler til stillinger og driftsmidler (forbruksmateriell, reiser, konferanseavgift, avskrivning av utstyr, analyser etc.).
  • Innvilgelsesprosent: 10-20 prosent de siste årene.