✕  Lukk søk

Godt miljø gir tilfredse studenter

Tallenes tale er klare. Studentene ved Høyskolen Kristianias bachelorprogram i osteopati er blant landets aller mest tilfredse, viser resultatene fra Studiebarometeret 2017.

— Det er ingen tvil, sier analytiker Pål Hægland. — Når man ser på høyskolen sett under ett er det studentene i osteopati som oppgir å være aller mest fornøyde med studieprogrammet de går på. Av en mulig score på 5 endte studieprogrammet på 4,9 – en oppgang fra 3,6 i 2016.

Studiebarometeret delaktig i endringer

1TORSDAG17-ANSATT_0020_Pål Andre Amundsen IMG_1600

Pål André Amundsen, faglig studieleder på Bachelor i osteopati.

— Steike, har vi gjort en så god jobb? er første reaksjon fra faglig studieleder ved osteopati, Pål André Amundsen, når han får presentert resultatene.

De gledelige nyhetene tilskriver han blant annet det at de har gjort om på mye av det pedagogiske opplegget i studiet, en omlegging som blant annet var basert på resultatene fra Studiebarometeret i 2016.

Instituttleder ved Institutt for helsevitenskap, Hilde Skjerve – som også er faglig studieleder for Bachelor i akupunktur, et program som også endte høyt på tilfredshetskalaen – understøtter Amundsens refleksjoner, og forteller at de på hele instituttet har jobbet med læringsutbyttet i studiene.

— Fokuset har vært at læringsutbyttet skal være så tydelig formulert at studenten benytter denne som en del av sin læring, sier hun. — Undervisningsmetodene hos oss skal være varierte, for studenter lærer på ulike måter.

Inspirasjon fra årets foreleser

Instituttets oppmerksomhet på studenten har også gitt resultater på andre måter. Pål André Amundsen forteller at de har hentet mye inspirasjon fra Ole Petter Hjelle, som i 2016 ble kåret til årets foreleser av Morgenbladet. Sammen med endringer i pensum tror han dette har gitt tydelige utslag.

— Studiet vårt er jo enormt arbeidslivsrelevant, understreker han. — Det de kommer til å møte i arbeidslivet er det de møter allerede i undervisningen. Kombinert med mye praktisk jobbing gjør dette også til slutt utslag på det sosiale. Vi som lærere kommer mye tettere på studentene, og det skaper et godt miljø.

Miljøet avgjør

Siri-Senje

Siri Senje, faglig studieleder på Bachelor i manus.

At miljø teller, viser analysen tydelig. Når miljøet mellom de faglig ansatte og studentene oppleves som godt, er studentene generelt mer fornøyde.

En studentgruppe som kan skrive under på dette, er studentene ved Bachelor i manus, som også endte på en score på 4,9. Professor Siri Senje, faglig studieleder for bachelorprogrammet, er tydelig på hva som gjør hennes studenter fornøyde.

— Studentene får veldig mye individuell veiledning, og vi kjenner dem og prosjektene deres godt, sier hun. — I tillegg har lærerne bred erfaring fra bransjen og et stort nettverk, slik at vi henter inn gjesteforelesere med lang praktisk erfaring.

Topp fem på tilfredshet ved Høyskolen Kristiania og Westerdals:


Om Studiebarometeret 2017

  • Studiebarometeret er en årlig undersøkelse fra NOKUT som måler studentenes tilfredshet med studieprogrammene de går på
  • Undersøkelsen sendes ut til andreårsstudenter på bachelor- og masterprogrammer i Norge