✕  Lukk søk

Generell studiekompetanse

For å søke studier på høgskole- eller universitetsnivå både i Norge og utlandet kan det være krav om generell studiekompetanse.

Generell studiekompetanse

Dette må du selv undersøke ved det lærerstedet du har tenkt å søke opptak. Der vil du også få informasjon om eventuelle spesielle opptakskrav for enkelte studier.

Det er to måter å oppnå generell studiekompetanse på:

  • 23/5 regelen for deg som er over 23 år og har minst 5 år med fulltids yrkespraksis i tillegg til de studiespesialiserende fagene.
  • Fagbrev + studiekompetansefagene som normalt tilleggskrav


For å få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:

1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.

2. Du må ha fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.

3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Arbeidspraksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning. De seks studiekompetansefagene regnes som ett år.

Med «5 års fulltid» mener vi at all den praksisen og utdanningen du har til sammen må utgjøre 5 års fulltid. Har du for eksempel jobbet i to år i 50 % stilling, vil dette tilsvare ett år. En fulltidsjobb er 37,5 timer i uka.
For mer informasjon om 23/5 regelen kan du se Samordna opptak sine sider.

For å få generell studiekompetanse med fagbrev:

Hvis du har fått et vitnemål for fullført 3-årig opplæring i skole, eller et vitnemål for fullført opplæring i skole, læretid og fagbrev/svennebrev, kan du oppnå generell studiekompetanse ved å ta de studiekompetansefagene du ikke allerede har.

Har du fullført ditt fagbrev fra 2009 eller senere trenger du ikke å ta engelsk og samfunnsfag da du allerede har disse fagene. Les mer om hvilke fag du mangler på Samordna opptak sine sider, ved å kontakte den videregående skolen du gikk på eller din lokale fylkeskommune.

Fag Uketimer Årstimer
Norsk 14 393
Matematikk 8 224
Naturfag 5 140
Engelsk 5 140
Samfunnsfag 3 84
Historie 5 169