✕  Lukk søk

Høy forskningsaktivitet på Høyskolen Kristiania

Forskerne ved Høyskolen Kristiania og Westerdals publiserer på nivå med sammenlignbare institusjoner og er gode på samarbeid, viser nye tall.

Tallene for vitenskapelig publisering for 2017 er klare, og det er gode tall for Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT. Forskerne ved høyskolen publiserte på nivå med sammenlignbare institusjoner i sektoren i 2017, og publiserer på høyde med OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge. Det har særlig vært høy produksjon ved Westerdals Oslo ACT, målt i publiseringspoeng.

– Det er gledelig å se den høye produksjonen til forskerne og dette viser resultater av godt arbeid over tid. Jeg er stolt av de ansatte som presterer godt også inne forskningsformidling i form av kronikker og annet, forteller Trine Johansen Meza, prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania.

Tall for vitenskapelig publisering i 2017

Høyskolens samarbeid med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt har økt, i takt med resten av sektoren. Tallene viser at det er Høyskolen Kristiania som har totalt størst grad av samarbeid.

Se oversikt i DBH – Database for høyere utdanning.