✕  Lukk søk

Høyskolen Kristiania med nettavis: Arbeidsnytt

I starten av februar ble betaversjonen av Arbeidsnytt lansert. Den politisk uavhengige og dagsaktuelle nettavisen skal presentere ulike perspektiver på dagens arbeidsliv med hovedfokus på HR, ledelsesfag og andre arbeidslivsspørsmål.

Elin Ørjasæter - nettstudier

Elin Ørjasæter

– Med våre mange studenter innen HR og ledelsesfag var det naturlig å tenke innovativt rundt publisering på de samme områdene, sier Helene Sætersdal.

Hun er leder for Institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania og fikk ideen til nettavisen i fjor sammen med Elin Ørjasæter.

– En nettavis som både følger nyhetsbildet og driver forskningsformidling vil bygge ytterligere stolthet inn i fagene våre, HR og personalledelse, sier Sætersdal.

Har tro på nisjeaviser

Elin Ørjasæter, som har vært ansatt på høyskolen i fem år, er ansvarlig redaktør for nettavisen. Skolen har også ansatt Kristin Botnmark som redaksjonssjef. Hun har tung erfaring fra internasjonal HR i industri og shipping og har utgitt to bøker.

Foreløpig er både Ørjasæter og Botnmark i halv stilling i Arbeidsnytt og underviser i den andre halve stillingen. I tillegg til at de to vil produsere stoff, vil det være bidragsytere både fra ansatte og studenter på høyskolen. Avisa vil også ha et bredt tilfang av eksterne spaltister og kjøpe inn reportasjer og intervjuer fra frilansere.

– Vi har tro på nisjeaviser på nettet, og denne nisjen er naturlig for oss å ta. Vi er jo i et fagmiljø for HR til daglig og diskuterer stadig nyhetsbildet både med kolleger og studenter, sier Ørjasæter.

Avisen skal være innovativ og ta i bruk ny publiserings- og distribusjonsteknologi. Den vil inneholde webinarer, video og podcast i tillegg til tekst i form av artikler, debattinnlegg, kronikker, bokanmeldelser etc.

Bygges opp fra beta

Betaperioden innebærer at avisen er på nett på vanlig måte samtidig som den bygges opp. Derfor er redaksjonen takknemlig for innspill, debattinnlegg og engasjement både fra HR-faglige og mediefaglige miljøer på høyskolen.

– Målet er å bygge opp en avis som leses av alle som studerer eller jobber med HR eller arbeidslivspolitikk, sier Kristin Botnmark.

– Vi er nå i en betaperiode, men har klare mål om antall lesere i løpet av tre år. Vi blir målt på lesertrafikk men også på antall siteringer i andre medier. Det gjelder å finne den riktige stoffmiksen mellom lette og tunge saker og innhold målgruppen finner relevant. Ikke minst må vi også være på de flatene målgruppen vår er. Spredningen vil blant annet skje på sosiale medier, men også gjennom nyhetsbrev, forklarer Botnmark.

– Mediebildet endrer seg, sier Ørjasæter.
– Et prosjekt som dette hadde vært utenkelig i papiravisenes tid. Når lesingen flytter seg til nett er det kun innholdet som teller, spredningen skjer uten både trykkpresse og avisbud. Dermed kan en slik avis også ha en høyskole som utgiver, like gjerne som et mediehus.

– Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten er absolutte hjørnesteiner for å skape godt innhold. Som utgiver vil vi skape en uavhengig nettavis som blir relevant for alle i fagfeltet, avslutter Sætersdal.