✕  Lukk søk

Interaktivt design – Møt en tidligere student

Møt Fredric Waadeland, tidligere student ved interaktivt design.

Tidligere student-Interaktivt-design-Fredrik Waadeland

  • Fredric Waadeland (24)
  • Tidligere student ved interaktivt design

– Hvorfor valgte du å studere interaktivt design?

– Jeg har alltid vært interessert i programmering, samtidig som jeg også har vært veldig kreativ. Jeg ville ha en balanse mellom de tekniske utfordringene og det å kunne bruke kreativiteten.

– Hva lærer du på interaktivt design?

– Interaktivt design handler mye om å kunne begrunne valgene du tar, slik at du skaper en god brukeropplevelse. For brukeropplevelsen er det viktigste av alt, for deg som driver med interaksjonsdesign.

– Du får kunnskapen du trenger for å ta gode og velbegrunnede valg i prosjektene. Hvorfor knappene er plassert der de er, hvorfor headeren ser ut som den gjør, det å plassere alle elementene rundt på sidene. Hvem er kunden, hva ønsker kunden? Og kanskje enda viktigere; hvem er brukerne og hva ønsker de? Så må du definere hele prosjektet ut i fra det. Det er mye teori og veldig mye brukertesting, før du har et ferdig prosjekt.

– Du lærer de mest kjente webspråkene, grunnleggende programmering og det å kunne strukturere et helt prosjekt i kjente rammeverk.

– Beskriv en typisk uke!

– Det første året er felles for alle studenter på Avdeling for teknologi, uansett hvilket studieprogram du går på. Nå er ikke programmeringen på Interaktivt design like krevende som på noen av de andre fagene, men jo mer du skjønner jo bedre er det.

– Fellesfagene er også viktige for resten av studiet, for de gir deg en felles grunnforståelse som gjør det lettere å kommunisere på tvers av fagene. Vi snakker samme språk, og det er viktig, for i andre- og tredjeåret jobber du med prosjekter som går på tvers av studieprogrammene, i tverrfaglige team.

– I løpet av andreåret får du mer fokus på interaktivt design. Vi jobber også med prosjekter i tverrfaglige grupper. Høyskolen samarbeider med et etablert firma, som gir forskjellige oppgaver til de forskjellige gruppene, som da jobber med reelle caser. Du sitter igjen med masse læring av å jobbe på denne måten.

– Tredjeåret er enda mer spisset, i tillegg til at du lærer om entreprenørskap og andre ting som skal gjøre deg klar for arbeidslivet. Siste semesteret jobber du med hovedprosjektet.

– Hva liker du best ved utdanningen?

– Webutvikling er kanskje det morsomste. Det er veldig givende og inspirerende når du mestrer programmering, for det er vanskelig! Du må virkelig jobbe for å bli god til å programmere. Så jeg vil anbefale alle å engasjere seg litt ekstra, for det er engasjementet som drar deg videre og gjør at du blir flink.

– Det at du jobber med reelle caser er veldig bra, for gjør du det bra her og viser potensialet, kan du fort få muligheten til å videreutvikle prosjektet og få laget prototyper. Du lærer også hvordan du skal forholde deg til andre, som er veldig viktig, for det er slik man jobber i bransjen.

– Tips til nye studenter?

– Ikke sitt bakerst i auditoriet! Det er mye lettere å fokusere hvis du sitter lenger foran, for det er mange skjermer i salen og sitter du lenger bak er det lett å bli distrahert. Å ha pensumbøker som lydbok har vist seg å funke bra, på T-banen, for eksempel blir du veldig forstyrret dersom du leser, men med et bra headset stenger du alt ute og blir ikke så lett distrahert.

– Lag deg vaner som gjør det lettere å engasjere deg, som ikke ta siste mulige t-bane for å komme på skolen, møt opp i god tid, og tilbring mye tid på skolen. Da får du kontakt med de andre studentene og blir fort involvert i prosjekter og sosiale ting.