✕  Lukk søk

Foreleser ved Interiørarkitektur, Jarle Fotland

Er du opptatt estetikk og design, funksjonalitet og problemløsning, er dette absolutt en utdannelse for deg

  • Navn: Jarle M. Fotland
  • Stilling: Førsteamanuensis
  • Foreleser ved: Bachelor i Interiørarkitektur
  • Utdanning: Hovedfag i interiørarkitektur og møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO

I kjernen handler interiørarkitektur om mennesker og rommene vi mennesker oppholder oss i.

Hva handler Bachelor i Interiørarkitektur om?

Jarle FotlandMennesker kommer i uendelige variasjoner av ønsker og behov, forskjellige aldre, ulik kulturell bakgrunn, spesialbehov, osv. Livene vi lever er komplekse, og i stadig endring og utvikling.

Tenker man slik på interiørarkitektur, forstår man at dette er et fagområde man vanskelig kan bli utlært i, og at utfordringene ofte vil være nye og mange, selv for en erfaren interiørarkitekt.

Vi ønsker å utdanne nye utøvere innen vårt fagfelt som har lært seg mye om interiørarkitektur, og som har lært seg verktøyene som må til for å kartlegge brukere og deres behov. Kun gjennom å forstå brukeren kan vi lage estetiske, funksjonelle og varige løsninger for kunden.

Ved hjelp av form, farge, materialer og lys lærer studentene å designe gode rom for mennesker i ulike situasjoner.

Hva slags mennesker passer utdanningen for?

Det er viktig å merke seg at vår bachelor heter Bachelor i Interiørarkitektur. Vi forholder oss til hjemmeinnredning, men hoveddelen av vår utdanning er retter mot offentlige rom og interiørarkitektur generelt.

Med offentlige rom mener jeg arkitektur og romlige miljøer som ikke er våre egne private (bolig, leilighet, hytte, osv.), men offentlige rom der vi oppholder oss sammen med andre kjente eller ukjente mennesker, og der begreper som brukervennlighet og funksjonalitet er viktig.

Eksempler er hotell, restaurant, kontor, ambassade, butikk, sykehjem, flyplass, din arbeidsplass, tinghus, opera, kino, osv.

  • Er du opptatt av stil, trender og innredning til eget bruk hjemme, er ikke dette utdannelsen for deg.
  • Er du derimot opptatt estetikk og design, funksjonalitet og problemløsning, er dette absolutt en utdannelse du bør vurdere.

Skal jeg nevne noen andre egenskaper man bør ha, må det være gode norsk- og engelskkunnskaper (noen deler av pensum og undervisning er på engelsk, deriblant hele 5. semester), gode evner til å formulere seg skriftlig, siden det leveres skriftlige arbeider i alle emner (akademisk tekst, prosess- og prosjektbeskrivelse), forstå at vi på høyskolenivå har en teoretisk tilnærming til et praktisk fagområde og til slutt selvfølgelig være interessert i estetikk og design.

Hva vil denne utdanningen gi av arbeidsmuligheter for studenten?

Vår utdanning er tilpasset et yrke innenfor fagområdet interiørarkitektur. Det vil i hovedsak si arbeid i et interiørarkitektkontor eller arkitektkontor.

Men det finnes mange flere muligheter innenfor fagfeltet, for eksempel på salg- og leverandørsiden (kjøkken, bad, kontormøbler, osv.), konsulentvirksomhet (bærekraftig design, universell utforming), egen virksomhet, osv.

Hvilke konkrete punkter er Bachelor i Interiørarkitektur gode på?

Vi er Norges eneste rene Bachelor i Interiørarkitektur.

I tillegg er vårt fokus på bærekraftig interiørarkitektur og design unikt innen vårt fagområde.

Jeg vil også fremheve vårt gode samarbeid med, og tilpasning til, bransjen. Vi ønsker at vår utdanning både skal tenke nytt og være fremtidsrettet, men samtidig tilpasset en bransje og et arbeidsmarked som gjør våre studenter attraktive.

Legg merke til studiets undertittel ”Bærekraftig design, kreativitet og prosjektstyring”. 

Hva er ditt favorittemne å undervise i og hvorfor?

Mitt favorittemne er absolutt det første praktiske studiokurset. Det gjennomføres på siste del av første semester. For å forstå hva interiørarkitektur handler om skreller vi bort alt som har med design og trender å gjøre.

Vi lager et rom for venting, og ser på hva det vil si å vente. Vi fokuserer på brukeren, og observerer og prøver å oppleve problemstillingen fra brukerens behov og ønsker.

Viktige stikkord er abstraksjon, observasjon, opplevelse og mennesket (brukeren av rommet).

Er det noe du vil legge til? 

Jeg vil anbefale alle som ønsker å studere interiørarkitektur, men lurer på hva det egentlig handler om, om å lese en ny bok som heter ”Interiørarkitektur”, skrevet av Ellen S. Klingenberg.

Norge er et lite land så det er ikke så ofte det gis ut fagbøker om interiørarkitektur på norsk. Boken er en samling tekster som gir en forståelse for hva vårt fagfelt og utdanning handler om. Det er en bok som man må ”vokse med”.

Boken er tatt inn i Bachelor i Interiørarkitekturs pensum, og egner seg like godt for studenter som for erfarne interiørarkitekter.

En av våre lærere som underviser på Bachelor i Interiørarkitektur, Jeremy Williams, og vår instituttleder Erling Dokk Holm, har skrevet tekster til denne boken.

Et annet tips er å kjøpe siste utgave av NILs Årbok. NIL er forkortelse for Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening. Her får du presentert siste års ferdigstilte interiørprosjekter i Norge gjennom tekst og foto.

Årboken får du kjøpt på nett: