✕  Lukk søk

Etter masterstudiene begynte Karianne i Solvencia

Få måneder etter ansettelse bidrar Karianne i endrings- og forbedringsarbeid i selskapet hun begynte i.

  • Navn og alder: Karianne Torp, 26 år.
  • Master i ledelse
  • Studerte før mastergraden: Jeg startet med et årstudium i bedriftsøkonomi. Deretter tok jeg videre en bachelor i Innovasjon og prosjektledelse ved ingeniøravdelingen på Høyskolen i Østfold.

Hva har du gjort etter masterstudiene?

Etter studiene var jeg så heldig at jeg fikk jobb i Solvencia, som holder til på Skøyen. Selskapet er relativt nyetablert og har kun vært i ordinær drift i 2 år. Det eies 100% av Hafslund Marked.

Det er et selskap som tilbyr inkassotjenester på det norske markedet. Vi er i dag spesialisert innen energiinnfordring.

Her jeg jobber jeg som teamleder i dag. Fra jeg startet i oktober har jeg fått være med på å etablere et nytt team. Jeg har fått tatt del i rekruttering og ansettelsesprosessen, drevet med opplæring og oppfølging. Jeg har i dag ansvar for om lag 10 medarbeidere på kundesenteret.

I tillegg er jeg også med på å bidra i endrings- og forbedringsarbeid i avdelingen og selskapet generelt. Dette er en av fordelene jeg vil trekke frem ved å være en del av et ikke alt for stort selskap.

Jeg hadde jobbet med kundeservice i nesten fem år ved siden av studiene og ønsket å benytte denne erfaringen sammen med utdannelsen. Jeg søkte på stillingen via finn.no, var igjennom to intervjuer med case, personlighetstester og verbal resonneringstest.

Hele prosessen var svært lærerik og jeg vil si at man lærer veldig mye om seg selv i denne perioden.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Dagene er veldig varierende. Mye av tiden min går til opplæring, oppfølging av ansatte samt målstyring. Hverdagene går også mye ut på å ha ansvar for driften samt sørge for at vi til enhver tid er innenfor de målene som er satt.

Hvorfor tror du de ansatte nettopp deg?

Jeg tror jeg ble valgt til denne stillingen mye grunnet at jeg nettopp var ferdig utdannet. Som nyutdannet kan man enkelt formes og sette seg inn i nye oppgaver på kort tid.

En søknad som klarer å vise hvilken person du er, gjennom få ord, tror jeg ofte kan være nøkkelen til å komme på jobbintervju.

Selskaper leser nok av standard søknader, så det å skille seg litt ut tror jeg kan være en fordel.

Karianne skrev sin masteroppgave om kvinners valg av kosthold i en kjøpskontekst, sammen med medstudent Thea Myhre

Hva husker du best fra masterstudiet?

Først og fremst ønsker jeg å trekke frem fordelen med mindre klasser. Vi hadde vårt eget område som kun var forbeholdt masterstudentene. Dette bidro til at vi raskt knyttet nære relasjoner til medstudenter og vi hadde et unikt studiemiljø.

I tillegg til det gode studiemiljøet synes jeg vi hadde svært gode forelesere. De innehar stor faglig kunnskap på sine fagområder og oppfølgingen fra foreleserne var helt unik.

Masteren la stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle temaer og vi jobbet med reelle problemstillinger som man enkelt kan relatere videre i arbeid etter studiet.

Jeg husker godt et strategispill vi hadde i faget Marked- og merkevarestrategi. Vi var delt inn i ulike lag hvor vi konkurrerte mot hverandre. Det var et stort engasjement i denne perioden og vi fikk veldig mye ut av å arbeide med faget i praksis.

I hvilken grad føler du at masterstudiet gav deg kunnskap du har bruk for?

Masterutdanningen har bidratt til at jeg har fått mer analytisk og kritisk perspektiv i arbeidet jeg gjør. Evnen til å omstille seg raskt, sette seg inn i nye fagområder samt jobbe selvstendig har bidratt til at jeg er klar for å utføre et godt arbeid.

Dersom man ønsker å ta høyere utdanning på en institusjon som gir god oppfølging, legger til rette for godt studiemiljø og med en solid faglig bredde ville jeg ikke vært i tvil om å starte på en mastergrad på Høyskolen Kristiania!