✕  Lukk søk

Møt Nanna som tar en master i ledelse

Nanna Nyquist er en del av det første kullet på master i ledelse.

Nanna Nyquist, student på master i ledelse

Du har nå kommet et stykke på vei på Master i ledelse. Hva hadde du likt å vite om før du begynte?

– Jeg ville likt å vite mer om oppsettet og om hvor mye det er å gjøre for jeg merket raskt at det er annerledes enn på bachelornivå. Men jeg føler egentlig at jeg fikk vite en del i forkant, selv om det var vanskelig å vite i og med jeg er en del av det første kullet på master i Ledelse.

Hvordan er miljøet i klassen?

– Vi har et eget masterområde som gjør at vi er mye sammen og har «eget sted» å være. I år er det tre klasser på master, så vi er ikke så mange. Jeg tror også det som gjør miljøet så bra er at når man går master har studentene mer motivasjon.

Hvordan visste du at ledelse var riktig felt for deg?

– Det merket jeg fort da jeg startet på bacheloren i ledelse og servicetrategi. Jeg har alltid likt å ta på meg ansvar og være i lederrollen. Jeg mener selv at det er mye dårlig ledelse i Norge, noe jeg ønsker å gjøre noe med. Jeg synes også mange av emnene i studiet så spennende ut, det er en blanding av endringsledelse, innovasjon, kunnskapsledelse, selvledelse og ledelse av andre. Det er emner som gjør at man får en større innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og hvordan man som mellomleder skal tre inn på en best mulig måte i forskjellige situasjoner i bedriften.

Hvem er klassekameratene dine?

– Alle i klassen er mellom 22 og 27 år, og vi har en som er i 40-årene. Hun har flere års ledererfaring og har mye jobberfaring generelt, og er en veldig sterk ressurs for oss andre i klassen. Studentene i klassen er en god blanding av tidligere HK-studenter og studenter fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er også et bredt spekter når det kommer til hvilken studieretning de i klassen har fra bachelorstudier.

Hvordan er studiehverdagen på master i forhold til bachelor?

– Det er ganske annerledes enn bachelor. Du kan ikke måle arbeidsmengden på bachelor i forhold til master. Det er veldig mye å gjøre, men det er innmari gøy og en veldig bratt læringskurve. Jeg tror jeg har lært like mye på to måneder på master som jeg har lært på ett år på bachelor. Vi lærer på en annen måte i form av at vi leser mye engelske artikler og vi jobber mye i grupper fremfor at vi kun hører på foreleser prate i seks timer. Det er en kombinasjon.

Det er veldig hyggelig å komme på høyskolen fordi det er så godt miljø og vi er flinke til å hjelpe hverandre og gjøre hverandre gode, fremfor å kun være best alene.

Nanna Nyquist, student på master i ledelse

Hvordan kan denne utdanningen brukes i din fremtidige karriere?

– Vi lærer mye om hvordan organisasjoner fungerer og hvordan man skal opptre i en mellomlederstilling. Derfor vil jeg si at denne utdanningen kan brukes i mange ulike bedrifter. Utdanningen er ikke rettet til en spesifikk bransje, men mer hvordan man heller kan bruke relevante verktøy for å være en så god leder som mulig. 

Hvor håper du å være om fem år?

– Det er alltid vanskelig å si, spesielt fordi jeg vet jeg kommer til å utvikle meg mye gjennom masteren, noe som gjør at mine drømmer og mål kan endre seg. Jeg håper på å ha en lederstilling i en mellomstor bedrift som er positiv til endringsledelse og innovasjon. Jeg synes også at kunnskapsledelse er spennende da vi lever i en verden hvor teknologien hele tiden utvikler seg og hvor det kreves et høyere kunnskapsnivå. Men
for alt jeg vet, så sitter jeg plutselig å skriver doktorgrad!

Har du noen tips til dem som vurderer en master i ledelse?

– Ikke søk på master om du ikke har motivasjon til det. Det er et tungt studium hvor mye tid går til studie. Det er viktig med tilstedeværelse og det å være forberedt til forelesninger. Dine medstudenter er avhengig av at man har lest pensum og at man er til stede, fordi det er mye gruppearbeid.