✕  Lukk søk

Nettprat om HR og personalledelse

HR-studenten Silje stilte til nettprat. Se hva hun svarte:

Silje Nettprat

Hva står HR for?

HR står for Human Resources – og referer med det til ressursene som er i hvert enkelt menneske.

Hva kan man jobbe med hvis man tar bachelor i HR og personalledelse? Hva tenker du å jobbe med når du er ferdig med studiene?

Det åpner seg veldig mange muligheter når man er ferdig med studiet. Det mest nærliggende er å tenke at man kan jobbe i en HR avdeling. Arbeidsoppgavene vil kunne være strategisk planlegging av bedriftens ressurser i samarbeid med ledelsen i organisasjonen, rekruttering, konflikthåndtering, kompetansekartlegging og generell oppfølging av alle ansatte i organisasjonen.

Men utdanningen gir også andre muligheter siden fagsammensetningen gir en bred innsikt i hvordan organisasjoner og marked fungerer, og hvordan mennesker funger både som individ og i grupper, altså er det muligheter for å få jobbe innen både organisasjonsutvikling, prosjektledelse eller som mellomleder innen privat eller offentlig sektor.

Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilken retning jeg ønsker å gå i, men det jeg tenker er interessant nå, er å kunne jobbe i en organisasjon hvor jeg kan få jobbe med strategisk HR, organisasjonsutvikling eller kompetanseutvikling.

Er det behov for personer med utdanning innenfor HR?

Ja, det er det. Mange organisasjoners verdi består i stor grad av den kompetansen de ansatte besitter. Noe som refereres til som organisasjonens ”human kapital”. I organisasjoner hvor de ansatte blir sett på som en viktig ressurs er det naturlig nok viktig å utvikle og ivareta de ansatte, og her vil HR spille en viktig rolle i fremtiden.

Med en utdanning innen HR vil man kunne være en strategisk påvirker for hvordan organisasjonen best kan utvikle og utnytte de ressursene organisasjonen trenger. Dette er så absolutt en utdanning for fremtiden.

Hvilke interesseområder burde man ha for å studere HR og personalledelse?

Man må være opptatt av hvordan mennesker er ”satt sammen” og hvordan mennesker tenker og reagerer, både som enkelt individ og i grupper. Man bør også være opptatt av hvordan ulike organisasjoner fungerer, samt ha en generell samfunnsinteresse.

Man trenger ikke å være politisk engasjert, men man bør ha en ”føler ” på hva som skjer i verden.

Kan man ta utveksling hvis man tar dette studiet?

Ja, man kan ta utveksling i det fjerde semesteret. Her kan du lese mer om utveksling på Høyskolen Kristiania.

Hva liker du best med studiet ditt?

Jeg er generelt sett veldig fornøyd. Det er et utrolig interessant fagfelt som jeg er overbevist om vil få en viktig plass i fremtidens arbeidsmarked. I tillegg er jeg veldig fornøyd med er at vi er delt opp i mindre klasser på ca. 60 personer for alle emnefagene, det vil si alle fag som er knyttet direkte til vår utdanning. Da får vi undervisning i mindre klasserom, noe som gir en bedre dialog både med foreleserne og medstudenter. Dette gjør at man tør å spørre når det er noe man lurer på.

Foreleserne er utrolig engasjerende og man får fort noen favoritter. De er også tilgjengelig både for å slå av en prat i pauser, eller om man ønsker å komme innom kontoret for veiledning. Jeg opplever også at skolen gjør mye for at man skal trives, det er en rekke tilbud uten om studiet, man merker at de ansatte virkelig ønsker at man skal trives og gjøre det bra.

Er det mye å gjøre på skolen?

Studiet er lagt opp til at vi har gruppeeksamener og arbeidskrav underveis i semestrene. På gruppeeksamen skriver man i grupper på 2-3 stykker og arbeidskrav som man gjør individuelt. Dette gjør at man jobber med fagene underveis i semesteret, og dermed stiller sterkere på eksamen. Det er en del jobb, men man lærer mye lettere på denne måten – enn om man bare skal lese opp mot eksamen.

Hvordan er det å studere på Høyskolen Kristiania? Hvordan er det sosiale miljøet i klassen?

Det er veldig fint å studere ved Høyskolen Kristiania, skolen ligger sentralt og har fine fasiliteter. Miljøet i klassen er veldig godt. Vi har hatt flere sosiale arrangementer og mange har blitt venner som finner på mye gøy, alt fra skiturer til Hemsedal eller bare å møtes på Hvelvet. Mitt inntrykk er at alle trives.

Hvordan ser en typisk dag på skolen ut for deg?

En typisk skoledag har jeg tre eller seks undervisningstimer enten i auditoriet eller i klasserom. Har vi tre timer møtes vi gjerne med eksamensgruppen før eller etter forelesningen for å jobbe med gruppeeksamen. Noen dager har vi ikke undervisning og da jobber jeg med arbeidskrav eller forbereder meg til timer.

Har man praksis på skolen? Eller valgfag?

Ja, det er muligheter for både praksis og valgfag, fra andre året. Det er hele 18 ulike valgfag man kan velge blant. Her kan du lese mer om praksis eller valgfag.

Er det mulighet for å få hjelp utenom forelesning hvis det er noe man synes er vanskelig på skolen?

Det er det. En av verdiene til Høyskolen er nærhet, og det merker man på foreleserne. De er stort sett alltid tilgjengelige både i pauser på forelesningene, via e-post eller man kan avtale tid og komme innom på kontoret.

I tillegg har vi et opplegg med faglige faddere hvor andre-års studenter er faglige faddere for første-års studenter. Slik har man flere man kan kontakte dersom man trenger hjelp.

Hvor lett er det å få jobb etter endt utdannelse (HR og personalledelse)? Og har du noen tips til å forbedre sjansene for å få jobb?

Mitt inntrykk er at de fleste kommer seg i jobb etter endt studie. Vi har hatt besøk av tidligere studenter som har fortalt om sin erfaring. Jeg har hørt at noen opplevde det utfordrende å møte arbeidsmarkedet uten å ha arbeidserfaring. Men denne utfordringen kan jeg tenke meg at man møter uansett hvilken studieretning man velger.

Jeg tror det er flere ting man kan gjøre for å forbedre sjansen for å få jobb etter endt studie, for det første vær aktiv, både i verv og aktiviteter som er på skolen, men også i timer. Når det er gjesteforelesere må man tørre å ta kontakt og spørre hva de ser etter når de skal ansette nye medarbeidere. Vær på LinkedIn og knytt kontakt med relevante personer. Gå på gratis frokostseminar og tørre å snakke med andre deltakere, på den måten får du informasjon om hva bransjen er opptatt av samt at man bygger nettverk.

Dersom du har anledning, ta deg en deltidsjobb ved siden av studiet, da kan du vise til arbeidserfaring når du senere skal søke fulltidsjobb. Og til sist hold deg oppdatert på hva som skjer i samfunnet og verden for øvrig.