✕  Lukk søk

Ny fagskolelov vedtatt

Nå blir fagskolen enda bedre!

Fagskole-interior-(12)

Høyskolen Kristiania har jobbet aktivt for å endre rammevilkårene for fagskolestudentene, og var med i utbedringsarbeidet «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» (Meld. St. 9 – 2016-2017). Den 25. mai 2018 vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning». Den nye fagskoleloven trer i kraft 1. juli 2018.

​Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere fagskoleloven, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven.

Dette er de viktigste endringene

  • Fagskoleutdanning får status som høyere yrkesfaglig utdanning
  • Det innføres studiepoeng for fagskolestudenter
  • Fagskolestudenter får rett til å være del av en studentsamskipnad. Vi kommer med mer informasjon om når dette trer i kraft for studenter ved Fagskolen Kristiania.
  • Rett til fødselspermisjon
  • Lovfesting av studentorgan

Les mer om fagskoleløftet 

Annelise Kiønig, rektor for Fagskolen Kristiania, er strålende fornøyd med vedtaket.

– Ny fagskolelov gir bedre rammebetingelser, og ikke minst bedre rettig​heter, for våre studenter. Dette danner et godt grunnlag for videre vekst og utvikling for Fagskolen Kristiania, forteller hun.

Våre fagskolestudier

På Fagskolen Kristiania tilbyr vi en rekke fagskolestudier innenfor film og musikk, design og kommunikasjon, spill og 3D og prosjektledelse.

Se fagskolestudiene ved Fagskolen Kristiania