✕  Lukk søk

Ny fagskolelov gir bedre rettigheter

Her finner du informasjon om de nye rettighetene dine som fagskolestudent.

Fagskole-interior-(12)

Fagskolen Kristiania har jobbet aktivt for å endre rammevilkårene for fagskolestudentene, og var med i utbedringsarbeidet «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg». Våren 2017 ble stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden – fagskoleutdanning» lagt fram, den 25. mai 2018 vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning», og loven trådde i kraft 1. juli 2018.

Mange positive endringer

For deg som ikke vil lese loven i detalj så kan vi fortelle at den nye loven har en rekke nye bestemmelser som gjør at du som fagskolestudent kan juble! Dette er de viktigste endringene:

  • Fagskoleutdanning får status som høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Det innføres studiepoeng for fagskolestudenter med tilbakevirkende kraft til 1.8.2011.
  • Alle med fagskolepoeng på vitnemålet har rett til å få omgjort disse til studiepoeng (les mer om omgjøringen).
  • Lovfesting av studentorgan.
  • Høyskolen Kristiania har tidligere gitt fødselspermisjon til sine fagskolestudenter, men dette er nå en lovfestet rett.
  • Fagskolestudenter får rett til å være del av en studentsamskipnad. Fagskolestudenter i Oslo blir medlemmer av SiO i september – vi kommer tilbake med mer informasjon om Bergen.

Fornøyd rektor

Annelise Kiønig, rektor for Fagskolen Kristiania, er strålende fornøyd med vedtaket.

– Ny fagskolelov gir bedre rammebetingelser, og ikke minst bedre rettig​heter, for våre studenter. Dette danner et godt grunnlag for videre vekst og utvikling for Fagskolen Kristiania, forteller hun.

Annelise Kiøning sitter smilende ved en blomstervase