✕  Lukk søk

Vitnemål med studiepoeng til fagskolestudenter

Ved overgangen fra fagskolepoeng til studiepoeng kan fagskolene skrive ut nye vitnemål til de tidligere studentene eller studentene kan laste ned en tilsvarende bekreftelse.

Med den nye fagskoleloven «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» blir fagskole høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolestudenter får nå studiepoeng for sine utdanninger. Alle som har avlagt eksamen etter 1. august 2011 kan få nytt vitnemål med studiepoeng av Fagskolen Kristiania, mot et vederlag på 1000,-. Men det er også mulig å laste ned et kostnadsfritt rundskriv fra Kunnskapsdepartementet som vedlegg til vitnemålet, som stadfester at fagskolepoeng er å forstå som studiepoeng.

Generell informasjon

 • Fagskolepoeng ble innført 1.8.2013 med tilbakevirkende kraft til 1.8.2011.
 • Alle tidligere fagskolestudenter som har vitnemål med fagskolepoeng har rett til å få omgjort disse til studiepoeng
 • Nytt vitnemål koster kr 1000,-
 • Frist for omgjøring av vitnemål er 31. desember 2020
 • Kostnadsfritt alternativ er å laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet

Kostnadsfritt alternativ

I rundskriv fra Kunnskapsdepartementet av 6. juni 2018 stadfestes det at fagskolepoeng oppnådd fra fagskole frem til 1. juli 2018 er å forstå som studiepoeng. Rundskrivet kan lastes ned fra siden her og vedlegges ditt nåværende vitnemål.

Nytt vitnemål med studiepoeng

Om du ønsker å betale for nytt vitnemål går du fram på følgende måte:

 • Du sender oss originalen av ditt gamle vitnemål pr post
 • I tillegg må sendingen inneholde anmodning om nytt vitnemål, ditt fulle navn, nåværende adresse samt e-postadresse
 • Vår adresse er: Høyskolen Kristiania, Postboks 1190 Sentrum, 0107 Oslo – Att: Eksamen
 • Du får tilsendt faktura på kr 1000,- pr vitnemål på e-post
 • Du må sende e-post til eksamen@kristiania når du har innbetalt dette beløpet
 • Bestilling av nytt vitnemål regnes som fremsatt når gammelt vitnemål er mottatt hos oss og gebyr for utstedelse av nytt er betalt
 • Vi lager nytt vitnemål til deg med studiepoeng som sendes pr post
 • Vi makulerer ditt gamle vitnemål