✕  Lukk søk

PR er et framtidsyrke

– Antallet PR-jobber vil fortsette å øke i årene som kommer, sier høyskolelektor Ketil Raknes.

ketil-top

Du bør velge Høyskolen Kristiania fordi vi tilbyr den mest komplette bachelorgraden kombinert med tett oppfølging av gode forelesere

Ketil kom rett fra jobben som statssekretær i den rødgrønne regjeringen til å lede bachelorprogrammet i PR og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Han mener at studiet gir studentene unike muligheter på det norske arbeidsmarkedet

– Det blir stadig flere som jobber med kommunikasjon og PR. Både bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner ansetter personer som kan jobbe med kommunikasjon, journalistikk og formidling.

De digitale mulighetene setter fart på denne utviklingen. Dette studiet gir studentene den faglige og praktiske bakgrunnen de trenger for å få jobb og tilføre bransjen ny kompetanse.

En PR-person jobber med å planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak. Det kan være alt fra lanseringen av en ny sjokolade ved bruk av sosiale medier eller promoteringen av et reisemål gjennom å kontakte journalister. Det kan også være å lage nyhetssaker til intranettet i en stor organisasjon eller å gjøre en analyse av en organisasjons mulighet til å påvirke en beslutning i Stortinget.

Ofte innebærer jobben skriving, og det er en fordel å være samfunnsinteressert. Jo mer erfaring du har, jo viktigere oppgaver vil du få.

Bransjen inn i klasserommet

Ketil legger vekt på at den bransjenære modellen man har på Høyskolen Kristiania øker mulighetene for relevant jobb etter studiene.

– Selv har jeg jobbet som både journalist, PR-rådgiver og politisk rådgiver og kan gi studentene gode svar når de lurer på hvordan ting fungerer i praksis. Flere av foreleserne jobber med kunder og prosjekter ved siden av undervisningen og drar med seg fersk kunnskap inn i klasserommet.

Studentene blir også bedt om løse oppgaver for eksterne oppdragsgivere som en del av undervisningen.

Mange studenter ønsker seg praksiserfaring og PR-studiet legger til rette for det.

– Studentene har muligheten til å velge seg et 8 ukers praksisopphold i andre klasse. I tillegg promoterer vi stadig kommunikasjonsjobber til studentene. Nylig var flere av studentene våre med og jobbet med presse og mediearbeid under ski-VM og flere har fått seg relevante jobber gjennom kontakter og jobbmuligheter vi har videreformidlet til dem, forteller Raknes.

Samtidig understreker Raknes at PR-faget er i en sterk utvikling og at den nye kunnskapen skal inn i klasserommet.

– Forskningen på PR har eksplodert de siste tiårene og man får stadig bedre kunnskap om hvordan man skaper effektiv kommunikasjon. Vi er opptatt av at undervisningen vår skal være basert på den nyeste forskningen på og vi har forelesere som bidrar aktivt på forskningsfronten.

Gode metodekunnskaper og faglig innsikt er det som gjør at studentene kan skille seg ut i en bransje som ofte er preget av synsing og lettvinte analyser.

Hvorfor bør en ung person velge å studere PR ved Høyskolen Kristiania?

– Først og fremst  er PR og kommunikasjon et spennende yrke. Du får være med å løse problemer ved hjelp av kommunikasjon og jobbe med mennesker. Yrker er i vekst, og utdanningen vil tilbyr kvalifiserer for jobb i mange ulike bransjer.

Du bør velge Høyskolen Kristiania fordi vi tilbyr den mest komplette bachelorgraden kombinert med tett oppfølging av gode forelesere, avslutter Raknes.