✕  Lukk søk

Sammen med Westerdals opplever Høyskolen Kristiania rekordhøye søkertall

I mars 2017 ble det klart at Høyskolen Kristiania kjøpte den kreative høyskolen Westerdals. Ett år senere er søkertallene høyere enn noen gang.

Fra årets velkomstseremoni for alle nye studenter ved Høyskolen Kristiania, i Kubaparken 13. august 2018.

Høyskolen Kristiania mottok i år over 9000 søkere, noe som er en økning på 18 prosent sammenliknet med året før. Over 3000 nye spente studenter stiller til studiestart mandag 20. august.

Det er ekstra gledelig at vi ser en økning på Westerdalsporteføljen med hele 24 prosent, dette viser at Høyskolen Kristiania sammen med Westerdals har en studieportefølje som er attraktiv i markedet. Disse søkertallene er i tråd med at flere studenter ønsker seg en praksisnær og relevant utdanning, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania, Stein Oddvar Evensen.

Ambisjon om arbeidslivsuniversitet

Den nytilsatte rektoren ved Høyskolen Kristiania, Arne H. Krumsvik er tydelig på at studentene ønsker en yrkesrettet utdanning.

– Studentene forventer å få seg en relevant jobb etter utdanning. Dette er noe vi som utdanninginstitusjon må dele og ha et aktivt forhold til. Vi tror at det er plass til et arbeidslivsuniversitet i den norske utdanningssektoren hvor tett samarbeid med næringslivet står i sentrum. Dette underbygges av årets søkertall.

66 prosent økning til masterstudier

Høyskolen Kristiania tilbyr 68 ulike studietilbud innenfor informasjonsteknologi, markedsføring og ledelse, helsefag og kreative fag. Høyskolens bachelorstudier hadde en økning på fire prosent, mens masterprogrammene opplevde en økning på hele 66 prosent. I tillegg hadde Fagskolen Kristiania en økning på 42 prosent i antall søkere, sammenliknet med året før.

Vi ser spesielt at teknologistudiene våre er populære og hadde i år en økning på nesten 50 prosent i antall søkere. Betydningen av teknologi vil bare øke i tiden fremover. Norge trenger dyktige utviklere innen alle samfunnsområder, og vi trenger fagfolk som forstår innvirkningen teknologien har på organisasjoner og samfunn, sier Krumsvik.