✕  Lukk søk

Utveksling og internasjonal praksis

Lyst til å ta et semester ved en av våre internasjonale partnerinstitusjoner, eller ha praksis i utlandet? Se hvilke skoler du kan ta utveksling ved her.

utveksling

Spørsmål og svar om internasjonal praksis

Du kan søke når som helst. Jo tidligere du søker, desto mer sannsynlig er det for at du får stipend. Du søker ved epost til international(a)westerdals.no.

Praksisperioden din kan enten være i en sommerferie eller i en praksisperiode i studiet ditt. Du kan også ha praksis opptil ett år etter at du er ferdigutdannet hos oss.

Minimum åtte uker. Vanligvis gir vi ikke ut stipend mer enn tre måneder.

Du må ha en arbeidsgiver. Det kan ikke være deg selv.

Hvor som helst i Europa, utenfor Norge. Vi har dessverre ikke stipend utenfor Europa.

Praksisstipendet er på 450-500 EUR per måned, avhenging av praksissted. Du har lov til å få betalt fra arbeidsstedet i tillegg.

Dette må du ordne selv. Internasjonalt kontor hjelper kun med stipend og kontrakt. Det er mulig at dine forelesere eller Karrieresenteret har tips om hvor du kan søke.

Her er en sjekkliste til deg som vil søke internasjonal praksisplass:

  • Ha en profesjonell og entusiastisk søknad
  • Send inn gode arbeidsprøver eller andre indikasjoner på hva du er god for. Gjerne i god tid før du tenker på et praksisopphold.
  • Opplys om at skolen din har muligheter for å gi deg stipend gjennom verdens største studentutvekslingsprogram, Erasmus+.Om du gjør alt dette, så har du gode muligheter!

Om du gjennomfører praksisen i en praksisperiode i studiet ditt, så vil du få studiepoeng. Da vil du utføre praksisen som en del av et praksisemne med vanlige krav for å bestå. Om du ikke gjennomfører praksis som et praksisemne i studiet ditt, så vil du vanligvis ikke få studiepoeng for praksisen din.

 

Internasjonalt hjørne campus Fjerdingen

Stikk innom Internasjonalt hjørne!

Hvis du har spørsmål om utveksling kan du stikke innom Internasjonalt hjørne på mezzaninen på Fjerdingen, eller på Vulkan. Da kan du slå av en uformell prat med Carl Joakim eller Jan fra Internasjonalt kontor, og få svar på det du lurer på.

Send en e-post til international(a)westerdals.no for å avtale en tid for et møte.

 

Spørsmål og svar om utveksling

Du søker vanligvis i ditt fjerde semester, og drar ut i ditt femte.

Bruk denne lenken for å søke utveksling våren 2018.

Søknadsfristen er 1. februar, og du søker med en prioritert liste av institusjoner.

Første steg er at du nomineres som utvekslingsstudent fra oss. Dette er kriteriene for at du skal bli nominert:

  1. Anbefaling av programansvarlig etter å ha vurdert emnene på vertsinstitusjonen.
  2. Karaktersnitt på minimum C.
  3. Bestått minst 60 studiepoeng i ditt studieprogram ved Westerdals.
  4. Ved eventuelt utvelgelse av studenter til stipend kan det i tillegg vektlegges deltakelse i sosiale og studentpolitiske aktiviteter på WOACT, oppnådde karakterer, samt faglig progresjon. Søkere kan også bli innkalt til intervju basert på motivasjonsbrev. Krav til språkkunnskaper vil være i henhold til vertsinstitusjonens opptakskriterier.

Nominasjonsprosessen begynner umiddelbart etter 1. februar og skal være avsluttet innen 15. mars. Resultatene blir fortløpende meddelt studenter som blir nominert

Dersom du blir nominert, får du tilsendt materiell fra institusjonen du søker på. Det fyller du ut og returnerer, og det er vertsinstitusjonen som til syvende og sist avgjør om du kommer inn eller ikke. Så møtes vi og skriver under en avtale på hvilke fag du skal ta (innen Erasmus en “Learning Agreement”) og hvilket stipend du skal få (innen Erasmus en “Grant Agreement”).

Du får et avreisemøte mot slutten av vårsemesteret. Deretter får du en evaluering etter ca. én måned på vertsinstitusjonen din, og en grundigere evaluering når du er kommet hjem. Du holder kontakten med Internasjonalt kontor og programansvarlig ved programmet ditt.

Tilbudet om utveksling gjelder for skoler vi kjenner og har avtale med. Vi har dessverre ikke mulighet til å forhåndsgodkjenne studier ved andre universiteter som en del av graden din her ved Westerdals.

Du utveksler fra oss i ett semester.

Du får mellom 350 og 400 euro for hver 30. dag du er borte fra semesterets begynnelse til slutt. Dette kommer i tillegg til det vanlige lånekassestipendet.

Klart det! Vi har tilbud for online-kurs i de største språkene i Europa, og også spesielt tilrettelagte intensivkurs i fransk og tysk i Frankrike og Tyskland. I tillegg kan du søke om lånekassestøtte for å ta språkkurs i landet du skal begynne å studere i.

Til syvende og sist er dette noe du og programansvarlig ved ditt studium blir enige om. For å gjøre det enklere for deg har vi plukket ut de tilbudene ved våre partnere som virker relevant for hvert enkelt studium. Du finner denne informasjonen på våre hjemmesider, oppdatert på samme dato som partnerlistene våre (i desember).

Merk at dette listen kun er veiledende. Det kan vise seg når du og din programansvarlige ser på et studieprogram at det allikevel ikke passer; det kan være andre studieprogram ved institusjonen som kan passe deg bedre; og institusjonen kan ha gjennomført endringer i programmene sine siden listen ble laget.

I vitnemålet ditt vil det stå at du har vært på utveksling i femte semester og bestått. Du legger selv ved karakterutskriften fra vertsinstitusjonen din når du søker på jobb eller videre studier.

 

Finn ut hvor du kan reise

Innen Norden og Baltikum samarbeider vi med mange av de fremste utdanningsinstitusjonene innen design, musikk og teknologi.

Se våre samarbeidspartnere innen:

Merk at listen kun er veiledende. Fordi utvekslingstilbudet ved våre partnerinstitusjoner kan endre seg, kan vi ikke garantere deg en plass ved det studiestedet du har sett deg ut. Ta kontakt med Internasjonalt kontor hvis du har spørsmål knyttet til dine muligheter.

En komplett liste over våre samarbeidspartnere finner du her.

 

Avdeling for kommunikasjon

Leeds College of Art, UK: Creative Advertising
IADE, Portugal: Design, Marketing, Visual Culture and Photography
Ecole de Communication Visuelle, Frankrike: Visual Communication and Animation
NABA, Italia: Graphic Design and Art Direction
Falmouth University, UK: Creative Advertising
Bilgi University, Tyrkia: Advertising

I Norden og Baltikum kan du reise innen CIRRUS-nettverket.

Ta kontakt med programansvarlig.

Southampton Solent, UK: Interior Design, Interior Design Decoration,
University of Hertfordshire, UK: Interior Architecture and Design
Kingston, UK: Interior Design
NABA, Italia: Design
Falmouth University, UK: Interior Design
Peter Behrens School of Arts, Dusseldorf: Exchange programme

I Norden og Baltikum kan du reise innen CIRRUS-nettverket.

Axe Sud, Frankrike: Graphic Design
Ecole de Communication Visuelle, Frankrike: Visual Communication
IADE, Portugal: Design
NABA, Italia: Graphic Design and Art Direction
University of Hertfordshire, UK: Graphic Design, Illustration
Kingston, UK: Graphic Design
Southampton Solent, UK: Graphic Design
Leeds College of Art, UK: Graphic Design, Illustration
Bilgi University, Tyrkia: Visual Communication Design
Falmouth University, UK: Graphic Design, Illustration
PaTI, Korea: Typography
Peter Behrens School of Arts, Tyskland: Exchange programme
Arts University Bournemouth

I Norden og Baltikum kan du reise innen CIRRUS-nettverket.

Bilgi University, Tyrkia: Faculty of Communication
ISCOM, Frankrike: Higher Institute for Communication and Advertising

EUSA Universidad de Sevilla, Spania: http://international.eusa.es

Kingston University, UK: Marketing and Advertising

I Norden og Baltikum kan du reise innen CIRRUS-nettverket.

 

Avdeling for teknologi

Arcada, Finland: Informationsteknik
Southampton Solent, UK: Business Information Technology
Kingston University, UK: Computing/Information Systems
University of Hertfordshire, UK: School of Computer Science
Yeungnam University, Korea :Exchange programme
TH Köln, Tyskland: Computer Science
Haaga-Helia, Finland: Business Information Technology
CPH Business Academy

3is, Frankrike: Exchange programme
Southampton Solent, UK: Web Design and Development, Computer Networking and Web Design
Yeungnam University, Korea: Exchange programme
University of Hertfordshire, UK: Computer Science/Information Technology
Kingston University, UK: Computing/Information Systems
TH Köln, Tyskland: Computer Science
Tampere University of AP, Finland: Media and Arts
CPH Business Academy

University of Granada, Spania: School of IT
Kingston University, UK: Computing/Information Systems
Yeungnam University, Sør-Korea : Exchange programme
University of Hertfordshire, UK: Computer Science/Information Technology
Arcada, Finland: Informationsteknik
Southampton Solent, UK: Computing and Software Engineering, Computer Networking and Web Design
TH Köln, Tyskland: Computer Science
Helsinki Metropolia, Finland: Information Technology – Software Engineering
Frankfurt University of Applied Sciences, Tyskland: Informatik
CPH Business Academy

Köln TH, Tyskland: Game lab, Digital Games
Helsinki Metropolia, Finland: Information Technology – Software Engineering
Kingston University, UK: Computing/Information Systems
Southampton Solent, UK: Computing and Software Engineering, Computer Networking and Web Design
University of Hertfordshire, UK: Computer Science/Information Technology
Arcada, Finland: Informationsteknik
University of Granada, Spania: School of IT
Falmouth University, UK: Computing for Games
Yeungnam University, Sør-Korea : Exchange programme

Frankfurt Univ. Of Applied Sciences, Tyskland: Exchange programme
Kingston University, UK: Computing/Information Systems
TH Köln, Tyskland: Computer Science
Southampton Solent, UK: Computer Networking and Web Design
Helsinki Metropolia, Finland: Information Technology – Mobile Solutions
University of Hertfordshire, UK: Computer Science/Information Technology
Yeungnam University, Korea: Exchange programme

 

Avdeling for kunstfag

Falmouth University, UK: Acting BA (Hons)
University of the Arts, Finland: Theatre Academy, Finland: BA in Acting (Swedish)
CNSAD, Paris: Exchange programme
Toneelakademie Maastricht, Nederland: Exchange programme
La Manufacture, Sveits: Haute école des arts de la scène

Falmouth University, UK: Popular Music
Goldsmiths, University of London, UK: https://www.gold.ac.uk/ug/bmus-popular-music/
Southampton Solent University, UK: Popular Music Performance
University of Wolverhampton, UK: Popular Music
Edinburgh Napier University, UK: Music (Popular)
SRH Hochschule für Populären Künste, Berlin: https://www.hdpk.de/de/startseite/
I Norden og Baltikum kan du reise innen NordPuls-nettverket.

Southampton Solent, UK: Makeup and Hair Design

I Norden og Baltikum kan du reise innen NordPuls-nettverket. For øvrige utvekslingsmuligheter, ta kontakt med programansvarlig.

I Norden og Baltikum kan du reise innen NordPuls-nettverket. For øvrige utvekslingsmuligheter, ta kontakt med programansvarlig.

 

Avdeling for film, TV og spill

Via University College, Danmark: Film & Animation
Southampton Solent, UK: Film and Television
Kingston University, UK: Filmmaking
University of Hertfordshire, UK: Film and Television Production
Arcada, Finland: Mediekultur
Tampere University of Applied Sciences, Finland: Film & TV
FAMU, Tsjekkia: Exchange programme
3is, Frankrike: Cinema Audiovisuel
Falmouth University: Film, Television 

Ta kontakt med programansvarlig.

Ta kontakt med programansvarlig.

3is, Frankrike: Digital Arts 3D
Southampton Solent, UK: Computer Generated Imagery
Kingston University, UK: Creative Technology
University of Hertfordshire, UK: 3D Computer Animation and Modelling, Visual Effects for Film and Television
Leeds College of Art, UK: Animation
Falmouth University, UK: Animation and Visual Effects

3is, Frankrike: Digital Arts – Games

Barcelona Tech. Spania: https://www.upc.edu/en

Kingston University, UK: Creative Technology
Southampton Solent, UK: Game Design Art, Computer Games
Leeds College of Art, UK: Animation
University of Hertfordshire, UK: 3D Games Art and Design
Köln TH, Tyskland: Game Lab
NHTV Breda, Nederland: International Game Architecture and Design
Kgl. Danske Skoler for Ark., Design og Kons.: Game and Production Design
Tampere University of Applied Sciences, Finland: Media and Arts
Falmouth University, UK: Digital Games

Ta kontakt med programansvarlig.

 

Avdeling for ledelse

NHTV Breda, Nederland: International Media and Entertainment Management
Southampton Solent, UK: Music Management, Music Promotion
Tampere University of Applied Sciences, Finland: Media and Arts
Columbia College Chicago, USA: Exchange programme (maks. 2 studenter)
Arcada, Finland: Kulturproducent
Falmouth University, UK: Creative Events Management, Music, Theatre and Entertainment Management
Bilgi University, Tyrkia: Departement of Arts and Cultural Management
CPH Business Academy
Arts University Bournemouth
SRH Hochschule für Populären Künste, Berlin: https://www.hdpk.de/de/startseite/

Artesis Planteijn Hogeschool, Antwerpen: Exchange programme
Breda University NHTV, Nederland: Exchange programme
Erhvervsakademiet Lillebælt, Danmark: Innovation and Entrepreneurship
Falmouth University, UK: Exchange programme
Southampton Solent University: Marketing, communications, and public relations
CPH Business Academy

 

Master

Kingston University, UK: Master Programme
Barcelona Tech (UPC)
Seoul, Sør-Korea: Seoul National University of Science and Technology
University of Hertfordshire, UK 
New Zealand: Otago Polytechnic New Zealand (1 plass)

Send en e-post til international(a)westerdals.no for å avtale en tid for et møte, eller finn et tidspunkt som passer for deg i dette skjemaet.

Kingston University, UK: Master Programme
Arcada, Finland: International Business Management
Seoul, Sør-Korea: Seoul National University of Science and Technology
University of Hertfordshire, UK 
New Zealand: Otago Polytechnic New Zealand (1 plass)

Send en e-post til international(a)westerdals.no for å avtale en tid for et møte, eller finn et tidspunkt som passer for deg i dette skjemaet.

Kingston University, UK: Master Programme
Arcada, Finland: International Business Management
Seoul, Sør-Korea: Seoul National University of Science and Technology
University of Hertfordshire, UK 
New Zealand: Otago Polytechnic New Zealand (1 plass)

Send en e-post til international(a)westerdals.no for å avtale en tid for et møte, eller finn et tidspunkt som passer for deg i dette skjemaet.