✕  Lukk søk

Velkommen til Høyskolen Kristiania!

Nærhet mellom student, fagstab og arbeidsliv er en forutsetning for et godt læringsmiljø, enten du studerer i Oslo, i Bergen, i Trondheim eller på nett.

Teori uten praksis er tomt, og praksis uten teori er blindt

Bilde: Trond BlindheimHøsten 2015 besluttet vi å slå sammen alle våre skolenavn til ett felles navn. Det betyr at Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole, NKS Nettstudier og Høyskolen Campus Kristiania fra 1. januar 2016 lyder navnet Høyskolen Kristiania.

Nye Høyskolen Kristiania tar med seg de beste av pedagogikken fra de tidligere skolene Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier når vi samler krefter under en ny høyskole.

Teori uten praksis er tomt, og praksis uten teori er blindt. Gjennom realistiske problemstillinger og oppgaver hentet fra arbeidslivet vi utdanner for, bidrar vi til å bygge bro over kløften mellom teori og praksis.

Vi er overbevist om at det er denne pedagogikken som gir best resultater for kreative og analytiske studenter som bruker pensumslitteraturen, gruppeoppgavene, fagseminarene, forelesningene og eksamensoppgavene til å finne løsninger på reelle problemstillinger, enten de studerer markedsføring, kommunikasjon, helse eller kreative fag.

Slik tar vi hensyn ikke bare til pensumslitteratur og forskning, men også til samfunnet og arbeidslivet. Og på den måten blir undervisningen mer relevant, studentene mer motiverte og lærerne mer engasjerte.

Nærhet mellom student, fagstab og arbeidsliv er en forutsetning for et godt læringsmiljø enten du studerer i Oslo, i Bergen, i Trondheim eller på nett. Vi mener at vår læringsstrategi og pedagogikk også gir en god introduksjon til (arbeids-) livet etter eksamen – hvor du må prestere og ta vare på deg selv.

Helt til slutt vil jeg si følgende: Ikke la høyskolen komme i veien for din utdanning. Engasjer deg i studentforeningen, i samfunnet og i verden. Påta deg lederverv. Følg med på nyhetene. Det er en god start på yrkeslivet, og det gir farge og personlighet på CV-en din når du har avlagt din siste eksamen og skal ut på arbeidsmarkedet.

Tvi-tvi, og lykke til med studiene!

Trond Blindheim
Rektor