✕  Lukk søk

Prisdryss for masterstudentene

Etter 2 år på Master i markedsføringsledelse fikk studentene en verdig avslutning på mastergraden. Kvelden bød på gjeve kåringer, mingling og vitnemålsutdeling.

Kullet på Master i markedsføringsledelse står samlet foran en vegg med Høyskolen Kristiania. De står sammen og smiler. De tidligere masterstudentene har pyntet seg og har på seg fine kjoler og dresser.
Masterkullet 2016-2018 på Master i markedsføringsledelse.

Under vitnemålsseremonien til Master i markedsføringsledelse ble det delt ut seks ulike priser. Prisene gikk til studenter som har bemerket seg ekstra under den 2-årige mastergraden.

Årets masterkandidat

Årets masterkandidat gikk til studenten med best karaktersnitt gjennom en 2-årig master. Leo Brenden uteksaminerte fra Høyskolen Kristiania med et karaktersnitt på 1,48 som tilsvarer 10 A-er og 6 B-er.

 • Årets masterkandidat gikk til Leo Mathias Lillehagen Brenden.

Leo beskriver det som overveldende å avslutte mastergraden som «Årets masterkandidat». Han trekker frem gode diskusjoner med medstudenter og masterpartner, Truls Christian Rakfjord, som en årsak til gode resultater.

Les mer om Master i markedsføringsledelse her.

— Det er morsomt, og jeg er veldig stolt. Det er nesten overveldende at jeg, blant så mange flinke og flittige studenter, avslutter masterstudiet med denne utmerkelsen. Jeg er særlig takknemlig overfor mine nærmeste medstudenter, og spesielt masterpartneren min, Truls.

Leo Brenden står midt på scenen med en ramme med diplomet for "Årets masterkandidat" og en stor blomsterbukett i hendene. Rektor står til venstre i bildet og smiler mens han klapper og ser på Leo.
Leo Mathias Lillehagen Breden stakk av med prisen for «Årets masterkandidat».

Årets masteroppgave

Årets masteroppgave går til kullets beste masteroppgave. Juryen la vekt på følgende punkter:

 • Årets masteroppgave har en problemstilling med stor praktisk og økonomisk og relevans.
 • Solid bruk av teori om informasjonsasymmetri og tillit.
 • Gode intervjuer med representanter for annonsører og byrå.
 • Presis og klar problemstilling.
 • En presis og god litteraturgjennomgang og teoridel.
 • Klare hypoteser og godt gjennomført datainnsamling og analyse.
 • Relevante konklusjoner, en imponerende, stram og god struktur.

Vinnerne av prisen for beste masteroppgave i 2018 er oppgaven «Asymmetrisk medielandskap – er det tillit? En kvalitativ studie av tillit mellom annonsører og mediebyrå». 

 • Årets masteroppgave gikk til Truls Christian Rakfjord og Leo Mathias Lillehagen Brenden.

Årets masteroppgave omhandler et hett tema for de som jobber med reklame og markedsføring, nemlig online annonsering. Dette er en utfordring for annonsører, som ofte bruker et mediebyrå for å stå for selve innkjøpet av reklameplass. Mens det tidligere var enkelt for en annonsør å sjekke avisa for å se om de hadde fått den plassen de hadde blitt lovet, er det vanskeligere å følge med på online annonsering, som ofte blir gjennomført av roboter, skjer i mange ulike nasjonale og internasjonale kanaler, og der det er vanskelig å vite om noen har sett en annonse eller klikka på den.

Spørsmålet årets beste masteroppgave stiller er hvordan dette påverkar tilliten mellom annonsør og mediebyrå. Kan annonsøren stole på mediebyrået? Og hva kan mediebyrået gjøre for å øke tilliten hos annonsøren? Dersom partene ikke kan ha tillit til hverandre vil samarbeidet bryte sammen, noe begge parter vil tape på. Denne problemstillingen var aktuell nylig, da flere store norske annonsører inkludert Orkla og DNB bestemte seg for å gå sammen og kjøpe reklame direkte selv, heller enn å gå via et mediebyrå. En av grunnene var usikkerhet rundt tillit. Problemstillingen har dermed stor praktisk og økonomisk relevans.

Gjennom solid bruk av teori om informasjonsasymmetri og tillit, og gode intervjuer med representanter for annonsører og byrå, presenterer og skaper årets beste masteroppgave stor kunnskap om problemstillingen. Oppgaven konkluderer med at manglende tillit er en utfordring innen kjøp av digital reklame, og at mediebyråer bør prøve å redusere sitt informasjonsovertak ved å være mer åpne om innhold og kostnader av tenestene, og ved å drive med opplæring av  annonsørene om de nye metodene for annonsering. Dette vil gi større tillit fra annonsørene, fordi de vil ha mindre frykt for at mediebyråer utnytter situasjonen.

I følge sensorkommisjonen som vurderte oppgaven utmerket den seg med en presis og klar problemstilling, en presis og god litteraturgjennomgang og teoridel, klare hypoteser, godt gjennomført datainnsamling og analyse, klare og relevante konklusjoner og en imponerende stram og god struktur. I år hadde vi mange oppgaver som var vurdert som meget gode og dermed fikk karakteren B, men det var bare en oppgave som ble vurdert som fremragende og fikk toppkarakteren A.

Vinnerne av prisen for beste masteroppgave i 2018 er oppgaven «Asymmetrisk medielandskap – er det tillit? En kvalitativ studie av tillit mellom annonsører og mediebyrå». 

To studenter står på scenen med Faglig studieleder Tarje Gaustad. Studentene holder i en blomsterbukett og en ramme med diplom der det står "Årets masteroppgave 2018". Studentene har på seg dress og smiler fra øre til øre.
Leo Mathias Lillehagen Brenden og Truls Christian Rakfjord vant prisen for «Årets masteroppgave».

Truls forklarer at det var stas å stikke av med prisen for «Årets masteroppgave» etter å ha investert mye tid og krefter det siste året.

— Vi skrev masteroppgave om tillit mellom annonsører og mediebyrå. Dette er et tema som har vært særlig aktuelt nå i 2018, med debatter og utspill på tvers av hele mediebransjen. Vi belyste motstridende funn i bransjerapporter og uttalelser i media. Noen konkluderte med at tilliten i relasjonen er under sterkt press, mens andre avviste dette. Det var dette vi ville se nærmere på.

— Vi intervjuet derfor diverse aktører i bransjen, både annonsører, mediehus, foreninger og mediebyrå. Med teoretisk forankring knyttet til informasjonsasymmetri og tillit belyste vi aspekter med disse utfordringene vi mener er viktige. Dette kan være med på å styrke tilliten i relasjonen i fremtiden. Vi var veldig stolte av arbeidet vi leverte inn, så det å få bekreftelse på dette av juryen setter vi veldig pris på.

Truls forklarer videre at det var stort å skille seg ut blant så mange gode masteroppgaver.

— Det å skille seg ut positivt med en oppgave vi jobbet kontinuerlig med i over åtte måneder, var stort. Spesielt da vi så at nivået på kullet vårt var såpass høyt og at konkurransen dermed var skjerpet.

En mann rister hånden til en jente som står med et vitnemål i hånden på en scene. Bak dem er en storskjerm med teksten "Vitnemålseremoni" på. Foran scenen sitter mange publikummere på stoler.

Årets medstudent

Årets medstudent blir stemt frem av kullet. Prisen for Årets medstudent går til den studenten som har utmerket seg med sin innsats for studentene og studie- og læringsmiljøet. Studenten er et forbilde for andre studenter både faglig, sosialt og opp mot høyskolens verdier.

Det ble også sagt at studenten har utmerket seg med sin innsats for studentene og læringsmiljøet. Studenten har vært et forbildet både faglig og sosialt. Ansatte og studenter setter pris på det arbeidet studenten har gjort for studiet og læringsmiljøet.

Årets medstudent blir beskrevet av medstudenter som jordnær, smart og morsom. Studenten blir beskrevet som positiv og en som sprer godt humør og glede. Årets medstudent inkludere alle, og veileder både faglig og sosialt.

 • Årets medstudent gikk til Marte Grevle.

— Det var utrolig hyggelig å bli stemt fram som «Åretes medstudent»! Jeg er virkelig takknemlig for å ha blitt kjent med så mange flotte mennesker på masterstudiet. Det er rørende å bli stemt frem og det varmer langt inn i hjertet!

Marte beskriver studiet som spennende og utfordrende med bratt læringskurve og mye moro.

— Det har vært veldig lærerikt å studere Master i markedsføringsledelse. Det desidert beste minnet må være å levere masteroppgaven! Følelsen av å kunne levere en oppgave jeg er stolt av, og som jeg har jobbet hardt og lenge for var en utrolig deilig følelse.

En jente kledd i en kjole med leopardmønster står på scenen med en blomsterbukett og en ramme med diplom for "Årets medstudent 2018" i hånden. Jenta har blondt halvlangt år og smiler. Til venstre side i bildet på scenen står Faglig studieleder Tarje Gaustad.

Marte Grevle vant prisen for Årets medstudent. Her står hun foran presseveggen med Høyskolen Kristiania logo på seg. Hun har på seg en leopardmønstret kjole og har blondt halvlangt hår.
Marte Grevle vant prisen for «Årets medstudent».

Rektors liste

«Rektors liste» er en pris som blir delt ut til de studenter med påfølgende best snitt etter Årets masterkandidat.

 • Rektors liste gikk til Ann-Harriet Granberg og Cathrine Halvorsen.

Ann-Harriet forteller at det var veldig hyggelig å avslutte mastergraden på denne måten.

— Det var utrolig hyggelig å få en bekreftelse på at jeg har gjort en solid og jevn innsats gjennom hele løpet. Det er alltid fint å få en gulrot for det som er lagt ned av tid og energi.

Jeg ville aldri vært foruten disse to årene.

Hun takker medstudenter og god samarbeid for at det har gått så bra under masterstudiet.

— Lær andre det du kan, og få andre til å lære deg det du ikke kan. Jeg hadde ikke fått gode karakterer hvis det ikke hadde vært for flere av mine medstudenter. Uansett hvor klisjé det høres ut, så har jeg lært mye, vokst mye personlig og kunnskapsmessig, og fått venner for livet. Jeg ville aldri vært foruten disse to årene.

Årets masterkandidat, Leo Brenden står til venstre i bildet. Han smiler mot kamera mens han holder opp blomster og diplomet sitt. I midten av bildet står rektor Arne H. Krumsvik. Han holder klokken til Årets masterkandidat som er en del av prisen. Til høyre i bildet står Ann-Harriet Granberg som mottok prisen for Rektors liste. Hun viser stolt frem diplomet og holder en blomsterbukett på andre armen.
Rektor Arne H. Krumsvik sammen med Leo Mathias Lillehagen Brenden og Ann-Harriet Granberg.

Cathrine var den andre masterstudenten som stakk av med prisen for «Rektors liste». Hun forklarer at oppskriften bak prisen har vært å jobbe jevnt med emnene under hele semesteret.

— Jevnt arbeid ga meg en god og grundig forståelse i de aller fleste emnene. Under hele masterstudiet har jeg jobbet tett med min beste venninne. Det å ha en annen å jobbe med har vært veldig viktig for min del. Vi jobber utrolig bra sammen og er begge to veldig interesserte i fagfeltet vårt. Vår felles fascinasjon og interesse for faget er nok mye av grunnen til at jeg har klart å jobbe så mye hele veien.

Cathrine forteller at mastergraden kan anbefales videre. Hun påpeker studiets relevans med gode forelesere med relevant og spennende erfaring fra arbeidslivet.

— Jeg vil absolutt anbefale denne mastergraden til andre. Jeg har lært utrolig mye spennende og nyttig, og føler at mastergraden har rustet meg for arbeidslivet. Vi har hatt mange gode forelesere som er både faglig dyktige og som har relevant erfaring fra arbeidslivet. Det har inspirert meg og vært en viktig del av studiet.

Årets foreleser

Årets foreleser blir stemt frem blant masterstudentene. Prisen går til den foreleser som har gjort en ekstra innsats for studentene og utmerket seg.

 • Årets foreleser gikk til Runar Døving.
Rektor Arne H. Krumsvik har på seg rektorsmykket og drakten. Han tar en student i hånden som har vunnet prisen for «Rektors liste». Studenten har på seg en hvit jumpsuit og har halvlangt hår. Hun holder i en ramme med diplomet og en stor blomsterbukett.
To gutter kledd i mørkt står alene på scenen i Ernst Hage på Høyskolen Kristiania, campus Kvadraturen. Bak dem er det en storskjerm med teksten "Vitnemålseremoni" på. Foran scenen står det forskjellige planter og blomster. Den ene gutten står oppreist og spiller fiolin. Den andre gutten sitter på en stol og spiller cello.
En tidligere masterstudent er på vei ned fra scenen med hendene opp i været. Hun viser at hun er henrykt og stolt av å være ferdig med mastergraden. Publikum klapper.
Bildet viser et langbord dekket med forskjellige tapasretter. Noe står i skåler mens annet ligger på fat.
To tidligere masterstudenter står poserende fremfor en vegg med logoen til Høyskolen Kristiania på en vegg bak seg. Hun ene har mørkt hår og en kongeblå kjole på seg. Hun andre har blondt hår og har på seg en sort kjole. De begge holder vitnemålet i hånden.
En mann rister hånden til en jente som står med et vitnemål i hånden på en scene. Bak dem er en storskjerm med teksten "Vitnemålseremoni" på. Foran scenen sitter mange publikummere på stoler.
En jente står på scenen i Ernst Hage foran en mikorofon og holder en tale. Hun har på seg en kongeblå kjole og har blondt, lyst hår.
Faglig studieleder Tarje Gaustad står midt på scenen i Ernst Hage. Foran scenen sitter det et stort publikum.
En jente i sort jumpsuit og mørkt hår står og holder rundt en gutt i mørkeblå dress med slips foran en pressevegg med logo av Høyskolen Kristiania på.
Instituttleder Casper Claudi Rasmussen var tilstedet under vitnemålseremonien. Her står han midt på scenen i Ernst Hage og snakker foran et publikum.
Ann-Harriet Granberg var en av to som vant prisen for «Rektors liste».
Det musikalske innslaget var studenter ved Barratt Due musikkinstitutt.
Tidligere masterstudent Iselin Kristensen.
Under vitnemålsseremonien ble det servert forfriskninger.
Tidligere masterstudenter Synne Netland og Helene Ringen Nilssen.
Under vitnemålsseremonien ble det delt ut seks priser.
Tillitsvalgt på Master i markedsføringsledelse, Cathrine Kvernmo.
Faglig studieleder på Master i markedsføringsledelse Tarje Gaustad delte ut vitnemål til de tidligere masterstudentene.
Tidligere masterstudent Ingrid Haavik med nåværende kollega i Orkla, Aksel Landsem Mjøen.
Instituttleder Casper Claudi Rasmussen ved Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon var tilstede.