✕  Lukk søk
Institutt for ledelse og organisasjon

Anne H. Gausdal

Prodekan for forskning

Professor

480 69 998

Bakgrunn

Anne H. Gausdal er professor i organisasjon, ledelse og innovasjon. Hun har doktorgrad (PhD) i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord Universitet, har hovedfag i strategi og kompetanseledelse (cand.Merc), er cand.mag. i organisasjon og ledelse og er utdannet bioingeniør. Hun jobber som prodekan for forskning ved School of Communication, Leadership and Marketing og som professor ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Annes doktorgrad omhandler nettverk mellom små- og mellomstore bedrifter og utvikling av metodikk som bidrar til tillitsbygging, kunnskapsdeling og innovasjon.

Anne er aktiv i flere forskningsgrupper og hennes faglige interessefelt er nettverk, tillit, motivasjon, kunnskapsledelse, metodikk for innovasjon og tillitsbygging, sikkerhets- og beredskaps ledelse og digitaliseringens konsekvenser for ledelse og organisasjon.

Arbeidserfaring

 • Prodekan for forskning og professor
  Høyskolen Kristiania
  2019 – nåværende
 • Professor
  Universitetet i Sørøst-Norge
  2015 – nåværende
 • Professor II
  UiT Norges arktiske universitetet
  2018 – nåværende
 • Høyskolelektor/Stipendiat/Førsteamanuensis
  Universitetet i Sørøst-Norge
  2001 – april 2015
 • Studiekonsulent/Oppdragsleder
  Universitetet i Sørøst-Norge
  1995-2001
 • Førstekonsulent/IT konsulent
  Fylkeshelsesjefen, Vestfold fylkeskommune
  1984-1995
 • Bioingeniør/Prosjektleder IT
  Sykehuset i Vestfold
  1980-1984
 • Bioingeniør
  Sykehuset i Buskerud
  1979-1980

Utdanning

 • Doctor of Philosophy (PhD), i bedriftsøkonomi
  Nord Universitet
  2004 – 2008
 • Hovedfag (cand. Merc) i strategi og kompetanseledelse
  Høgskolen i Buskerud
  1998 – 2001
 • Cand Mag. i organisasjon og ledelse
  Høgskolen i Vestfold
  1998
 • Bioingeniør
  Buskerud Sentralsykehus
  1976-1979