✕  Lukk søk
Institutt for ledelse og organisasjon

Hans Erik Næss

Hans Erik Næss, ansatt på Høyskolen Kristiania

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i idrettsledelse

913 82 357

Bakgrunn

Hans Erik Næss har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, der han var tilknyttet forskningsprogrammet ”Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder” (KULTRANS). Han har tidligere jobbet som forskningsrådgiver ved Westerdals Oslo ACT, og underviser nå i idrett og samfunn, etikk og samfunnsansvar, samt kvalitativ metode. Han forsker på idrettsorganisasjoner som FIFA, IOC og FIA, og særskilte interessefelter er forbindelsene mellom idrettsorganisasjoner, organisasjonskultur, ledelse, politikk og etikk.

I tillegg til forskning og undervisning er Næss redaktør i Norsk sosiologisk tidsskrift og har publisert flere lærebøker (blant annet Små nøkler, store dører. Invitasjon til sosiologi, Universitetsforlaget 2010), sakprosabøker (blant annet Forbedringsindustrien. Et oppgjør med prestasjonskulturen, CappelenDamm, 2016), og reisebøker (Kjøregleder. Bilturer i Europa, CappelenDamm, 2018).

Background

Hans Erik Næss earned his PhD in sociology at the University of Oslo where he was affiliated with the research programme ‘Cultural Transformations in the age of Globalization’ (CULTRANS). He teaches courses in sport and society as well as in qualitative methods. His research concentrates on sporting organisations such as the FIFA, the IOC, and the FIA, and examine organisational culture, governance, ethics, and politics. In addition, Næss is editor-in-chief of Norsk sosiologisk tidsskrift (Norwegian Journal of Sociology) and has written numerous books, such as A Sociology of the FIA World Rally Championship. History, Identity, Memory and Place(Palgrave Macmillan, 2014).

Erfaring

  • 2008-2009 Stiftelsen Fritt Ord
    Rådgiver
  • 2009-2010 Universitetet i Oslo
    Universitetslektor
  • 2010-2014 Universitetet i Oslo
    Stipendiat i sosiologi. Tilknyttet det tverrfaglige forskningsprogrammet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS).