Institutt for Helsefag

Hilde Skjerve

Høyskolelektor

Faglig studieleder Bachelor i Akupunktur

Send e-post

922 11 819

Bakgrunn

Hilde Skjerve er faglig studieleder for Bachelor i Akupunktur og seksjonsleder for bachelorgradene i akupunktur og osteopati.

Bakgrunn: Hilde Skjerve har en bachelorgrad i akupunktur fra Akupunkturhøyskolen og en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Fra 2007 til 2011 jobbet hun som rektor ved Akupunkturhøyskolen og var med på å bygge opp høyskolens bachelorgrad i akupunktur som i 2008 ble Nordens første innenfor akupunktur. Hun har tidligere hatt privat tverrfaglig praksis i 15 år.

Hilde underviser primært på bachelorgraden i akupunktur og kurs i akupunktur under fødsel for jordmødre. Foruten akupunktur er hennes interessefelt hvordan nye pedagogiske metoder kan bedre studentenes læringsutbytte.