✕  Lukk søk
Institutt for markedsføring

Kjersti Ruud Walaas

Kjersti Walaas

Førstelektor

Faglig studieleder Bachelor i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

934 37 667

Bakgrunn

Ruud Walaas er cand. polit. i sosialantropologi fra UiO (1997) og har gjennomført feltarbeid i Nigeria i Afrika, innen feltet kultur og kommunikasjon. Hun har arbeidet med internasjonal kultur og kommunikasjon på Nordic Black Theater i Oslo 1993-1998.

I dag arbeider Ruud Walaas som faglig studieleder for bachelorstudiet i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling. Hun er høyskolelektor med emneansvar og undervisning innen kulturforståelse og kulturkunnskap, internasjonal ledelse, bærekraftig reiseliv og turismesosiologi.

Hun bodde i Singapore i 2009-10 og arbeider bl.a. med en forskingsartikkel om relevansen av kulturforskjeller i internasjonal business, med intervjuer og case fra Singapore. Walaas har publisert flere bokkapitler om kulturforståelse i internasjonalt næringsliv (2014, 2017), og er redaktør og forfatter av fagboken Turisme: Globale utfordringer (2017) sammen med professor Jens Kristian Steen Jacobsen ved TØI/Universitetet i Stavanger.