✕  Lukk søk
Westerdals institutt for film og medier

Rodrigo Stoicheff

Rodrigo-Stoicheff

Høyskolelektor

920 50 928

Bakgrunn

Rodrigo har en master i film og TV-regi. Han har lang erfaring med undervisning i blant annet regi, klipp, manus, oppdragsfilm og visuellhistoriefortelling. Han har også bred erfaring i fag- og studieprogramutvikling. Utennom Høyskolen Kristiania jobber Rodrigo som regissør, klipper, manuskonsulent og fotograf innen spillefilm, TV-drama, kortfilm, og oppdragsfilm.