✕  Lukk søk
Administrasjon

Sander Sværi

Sander Sværi, ansatt på Høyskolen Kristiania

Prorektor utdanning

Førsteamanuensis

988 52 600

Bakgrunn

Interessefelt: Tjenestemarkedsføring, forbrukeradferd, markedsføring, klageadferd, reiseliv og markedsanalyse

Bakgrunn: Sander Sværi er prorektor ved Høyskolen Kristiania. Prorektor er rektors stedfortreder, og har ansvar for koordinering og kvalitetssikring av avdelingene i faglig linje, herunder instituttene, IT og læringsteknologi, bibliotek og Avdeling for eksterne relasjoner. Videre har prorektor ansvaret for oppfølging av Undervisningsutvalget, fast plass i høyskolens ledergruppe, Høyskolekollegiet og Forskningsutvalget.

Prorektor koordinerer kontrollerer og godkjenner samarbeidsavtaler med internasjonale høyskoler/universiteter på et overordnet nivå, og bidrar til oppfølging av høyskolens Kvalitetssikringssystem. Han har fast plass i Høyskolekollegiet, Forskningsutvalget, og Høyskolens ledergruppe.

Han har hovedfag i markedsføring fra Høgskolen i Buskerud, og er førsteamanuensis i tjenestemarkedsføring. Sværi har publisert artikler om klageadferd, reiseliv, emosjoner og rettferdighetsopplevelse hos forbruker.