✕  Lukk søk
Institutt for helsevitenskap

Thomas Andre Haugen

Thomas Haugen, ansatt på Høyskolen Kristiania

Førsteamanuensis

419 00 313

Bakgrunn

Thomas Andre Haugen fullførte sin doktorgradsutdanning på fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder i 2014. Bachelor- og masterutdanning ble gjennomført på Norges idrettshøgskole. Han har over 20 års arbeidserfaring med praktisk treningsarbeid og FoU-virksomhet i Olympiatoppen.

Thomas har dessuten bred og variert undervisningserfaring i aktivitets- og treningslære fra en rekke utdanningsinstitusjoner (bl.a. Norges idrettshøgskole, WANG Toppidrett, Krigsskolen og Høyskolen i Molde), samt mangeårig erfaring med både prestasjons- og folkehelserettet arbeid gjennom idretten. Siden 2011 har han publisert et 40-talls artikler innenfor treningslære og bevegelseslære.