✕  Lukk søk
Institutt for helsevitenskap

Ursula Småland Goth

ursula goth

Professor

982 89 214

Bakgrunn

Ursula Småland Goth er utdannet siviløkonom og sykepleier. Hun tok deretter høyere utdanning i epidemiologi og samfunnsmedisin som hun avsluttet i 2012 med en doktorgrad i helsetjenesteforskning og migrasjonshelse. I sitt doktorgradsprosjekt belyste hun innvandrernes bruk av fastlegeordningen.

Ursula Småland Goth avsluttet sin utdanning ved den nasjonale forskningslederskolen i 2018 og er i dag ansatt som professor i folkehelse ved Høyskolen Kristiania. Ved høyskolen leder hun forskningsgruppen «Anvendt folkehelse» samt at hun underviser i metodefagene, folkehelse og migrasjonshelse.

I tillegg til sin stilling ved Høyskolen Kristiania har hun en bistilling som professor II i Pedagogikk ved NLA Høyskolen.