✕  Lukk søk

Filmstudenter i begivenhetenes sentrum

Hvert år drar filmstudentene i Bergen på studietur til utlandet for å produsere film. I år gikk turen til den katalanske hovedstaden Barcelona, der studentene opplevde historiske tilstander blandet med unike takes.

Tekst: Edvard Båtnes Molvær
Foto: Kristian Vaage

Filmstudent Vanja Valdal Myrvold forteller fra studieturen i Barcelona.

Filmstudent Vanja Valdal Myrvold forteller fra studieturen i Barcelona.

Fortell litt om turen til Barcelona? Hva gjorde dere der?

Studieturen til Barcelona var svært lærerik og veldig relevant for studiet jeg går

↳ Vanja Valdal Myrvold

– Vi fulgte en gruppe mennesker fra bydelen Sants i Barcelona. De kalles «collas» og er sentrale i «la Colla de Sants», en gruppe som bygger mennesketårn. Vi fikk gleden av å filme treninger, familier og deres rutiner og selve oppvisningen av da mennesketårnet ble bygget. Ut i fra de ulike aspektene samlet vi materiale til å lage en historisk dokumentar om det katalanske samfunnet, forteller filmstudenten.

 

Hovedlærer Joar Klette var opptatt av de samfunnsaktuelle aspektene ved turen til Barcelona.

– Denne turen var av emosjonell karakter ettersom katalanerne under samme uke avholdt folkeavstemning for å løsrive seg fra Spania. Dette gjorde filmen og oppholdet enda mer interessant. Film handler jo om å fortelle noe for å fatte publikums interesse. Målsetningen med filmstilen vi brukte er nettopp å fange virkeligheten! forteller hovedlærer Joar Klette.

”Studentene har gjort en formidabel innsats med å tiltrekke seg erfaringer og inntrykk.”

↳ Joar Klette

Hvordan har dere forberedt dere til turen?

– Allerede i løpet av det første året på studiet begynte vi å prate om studieturen. Etterhvert gjorde Joar en avtale med en spansk regissør om å lage en film i en spesiell stil. 5-6 uker før avreise begynte vi med idemyldring rundt tema og innhold. Da dette ble bestemt, delte vi klassen inn i to grupper, hvor hver student fikk ulike roller, som f.eks. regissør, produksjon, manus, kamera og lignende. Jeg jobbet selv som produsent og stortrivdes med oppgaven! I løpet av studieturen holdt vi også daglige statusmøter for å følge eller endre planene.

Mens filmstudentene var på studietur i Barcelona var det store opptøyer i forbindelse med katalanernes folkeavsteming. Foto: Kristian Vaage

Forberedelser til filming i Barcelona

Hvordan gikk dagene? Møtte dere på noen utfordringer?

– Dagene var svært innholdsrike med mye filming rundt omkring i byen. Klassen var jo oppdelt i to grupper, men vi fikk sett byen fra innbyggerne sin side samtidig som vi praktiserte filmfaget. På grunn av de politiske opptøyene ble det litt utfordringer for filmteamene. Treninger som vi skulle filme ble flyttet og treningstider ble forandret. Vi måtte derfor være enda mer fleksible utover uken, men dette løste vi også med hjelp av statusmøtene, sier Vanja.

Hva gjorde dere på fritiden?

– Fritiden gikk med til å utforske storbyen og de mange kulturelle bygningene og statuene. Vi spiste også mye god lokal mat fra der vi bodde, som var litt utenfor de mest populære turistområdene. Vi fikk også shoppet og slappet av i mellom slagene. Som klasse var vi mye sammen og ble enda bedre kjent med hverandre.

 Samholdet i klassen har bare blitt bedre og bedre!

Vanja Valdal Myrvold

På studietur i Barelona

Hvilke muligheter har denne turen gitt dere som filmstudenter?

– Dette er en lang læreprosess som startet allerede i klasserommet med presentasjoner om Barcelona, det katalanske samfunnet og filmstilen vi skulle bruke, påpeker Joar Klette.

– Som studenter har vi fått muligheten til å bli enda bedre kjent med filmstilen, og vi har lært viktigheten av å være på rett plass til rett tid. I tillegg til hele læreprosessen, hvor vi også lærte av våre feil, får vi legge denne filmen til i vår egen mappe for å bruke det senere, forteller en engasjert Vanja. 

Det viktigste studentene gjør er å lage produksjoner for å vise ferdigheter

↳ Joar Klette

Filmstudentene fikk god trening i å være tilstede der ting skjer. Foto: Kristian Vaage

Filmstudentene fikk god trening i å være tilstede der ting skjer. Foto: Kristian Vaage

Hva var høydepunktene ved turen?

– Høydepunktene for meg som student var de ulike innblikkene vi fikk i hvordan man lager en film i praksis. Det at vi fikk følge de ulike karakterene i filmen og oppleve samfunnskulturen var utrolig gøy. Samholdet i klassen og selve klimakset i filmen når vi fikk oppleve oppreisingen av mennesketårnet den siste søndagen var også helt vanvittig!