✕  Lukk søk

Siste nytt på nett!

De siste lanseringene hos Høyskolen Kristiania Nettstudier.

Nettstudenten Jeanett studerer i sofaen

Co-creation

7,5 studiepoeng

Lær en annerledes måte å innovere på. Kurset viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester.

Klinisk ledelse og samhandling

7,5 studiepoeng

Klinisk ledelse og samhandling er et kurs for deg som vil øke din forståelse for hvilke faktorer som påvirker ledelse i helsesektoren, og få kunnskap om organisatorisk kompetanse og tverrprofesjonell samhandling som sentrale elementer i ledelse av virksomheter i helsesektoren i dag.

Operativ personalledelse

7,5 studiepoeng

Dette tverrfaglig kurset som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag.

Endringsledelse og kommunikasjon

7,5 studiepoeng

Kurset passer for deg som ønsker å utvide din forståelse for endringsledelse og kommunikasjon ved endringsarbeid. Det vil øke din forståelse for utfordringene ved endringsarbeid, og spesielt for samarbeid i offentlige virksomheter.

Bedriftsøkonomi

7,5 studiepoeng

Få en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og få innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.

Akademisk lesing og skriving

7,5 studiepoeng

Lær å knekke den akademiske koden! For å nå målet trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster.

 


De ti mest populære kursene på Høyskolen Kristiania Nettstudier

  1. Innføring i pedagogikk
  2. Organisasjon og ledelse
  3. Markedsføring
  4. Sosialiserings- og oppdragelsesteori
  5. Arbeidsmiljø og psykologi
  6. Grunnleggende ernæring
  7. Innføring i bedriftsøkonomi
  8. Spesialpedagogikk
  9. HR-strategi
  10. Operativ personalledelse

Se oversikt over alle kurs og studier på nett her.