✕  Lukk søk

Hvorfor velge Høyskolen Kristiania?

Fem gode grunner til hvorfor du bør velge en utdanning fra Høyskolen Kristiania!

Våre studenter har gode grunner for å velge Høyskolen Kristiania, enten de holder til i Oslo, Bergen, Trondheim eller på nett.

1. Dyktige forelesere med praktisk tilnærming til fagene

Høyskolelærer Henning Friberg i forelesning

Høyskolelærer Henning Friberg, som ble kåret til årets foreleser 2016, er en favoritt hos studentene.

Vi har dyktige forelesere med god kontakt til næringslivet. Det gir våre studenter gode muligheter for relevant jobb etter endte studier!

På Høyskolen Kristiania finner du noen av landets beste forelesere. De er eksperter innenfor sine fagfelt, har gitt ut en rekke bøker og blir hyppig brukt som eksperter av mediene. Mange har lange karrierer fra næringslivet bak seg før de begynte som forelesere hos oss.

Med sentrumsnære lokaler er vi samtidig tett på bransjen – noe som betyr at gjesteforeleserne aldri er langt unna! Vi er overbevist om at gruppeoppgaver, forelesninger og eksamensoppgaver bygget på reelle problemstillinger fra arbeidslivet gir best resultater for både kreative og analytiske studenter.

2. Små klasser – godt studentmiljø

Elin Ørjasæter holder forelesning

En engasjert førstelektor, nemlig Elin Ørjasæter, holder forelesning for HR-studentene.

I mindre klasserom og med tett oppfølging sørger vi for at studieopplevelsen din blir så bra som mulig.

Vi har små klasser, fordi våre forelesere er opptatt av at hver enkelt student skal bli sett. På den måten blir undervisningen mer relevant, engasjerende og motiverende. I tillegg skaper det et godt studiemiljø!

Vårt største auditorium tar 200 studenter, men halvparten av undervisningen gjøres i mindre klasserom med din egen klasse. Den består som regel av ca. 60 studenter. På de kreative studiene er klassene gjerne enda mindre.

Vi mener nærhet mellom student, fagstab og arbeidsliv er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Enten du studerer i Oslo, i Bergen, i Trondheim eller på nett. Vi vet hvor viktig trivsel er for læring og utvikling. De beste ideene kommer gjerne i et trygt miljø hvor du får selvtillit til å tenke selv.

I mindre klasserom og med tett oppfølging sørger vi for at studieopplevelsen din blir best mulig!

3. Fremtidsrettede studier

Nina Volstad fra Designit holder forelesning.

Da det stormet som mest rundt Rema 1000 i januar 2017, ble Nina Volstad fra Designit hentet inn som gjesteforeleser.

Høyskolen Kristiania er en aktør som tør å være annerledes og kreativ. Vi konsentrerer oss ikke bare om pensumslitteratur og forskning, men også om samfunnet og arbeidslivet du etter hvert skal ut i. Vi er en fremtidsrettet høyskole.

Når vi utvikler våre studier er vi opptatt av hva slags kompetanse og kunnskap samfunnet har behov for.

Vi stiller ambisiøse krav og forventninger til både ansatte og studenter. På alle høyskolens utdanninger bringer vi  blant annet studentene i kontakt med praksisfeltet så tidlig som mulig. Slik gjør vi deg godt rustet for arbeidslivet.

Ved å være innovative og nyskapende har vi på denne måten kunne tilby morgendagens utdanninger i over 100 år.

4. Mange valgmuligheter

Gutt ser på utsikten ved Golden Gate Bridge.

Hva med å dra på utveksling til San Fransisco?

På Høyskolen Kristiania skal du være sikker på at du finner en utdanning som passer deg og dine ønsker. Innenfor hvert studium har du også mange valgmuligheter.

Du kan blant annet spesialisere deg innenfor forskjellige valgfag over et helt semester eller velge utveksling til en av våre mange internasjonale samarbeidspartnere (avhengig av studium).

  • Fagskoleutdanning
    På våre ett- og toårige fagskolestudier lærer du et kreativt håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen
  • Høyskoleutdanning
    Alle våre treårige bachelorstudier er praktisk rettet. Slik kommer du raskere i gang i din første jobb etter endt studium. På bachelornivå er pensum forskningsbasert.
  • Masterutdanning
    Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er mastergradens hensikt å utdanne eksperter på fagfeltet, noe som krever større innsats fra deg.

5. Moderne læringsformer og fasiliteter

Anatomisk læringssenter på Høyskolen Kristiania i Oslo

Anatomisk læringssenter har stor verdi for helsestudentenes læring og forståelse av menneskekroppens oppbygning.

Høyskolen Kristiania har flere års erfaring med bruk av digitale læringsverktøy for å skape aktivitet og engasjement i undervisningen. Ikke bare tillates bruken av laptoper og smartbrett, på noen studier forutsetter vi at du har tilgang til disse i timen. Forskning viser at studenter, selv under forelesninger som de selv opplever som spennende, ikke klarer å holde oppmerksomheten stort lenger enn 10-15 minutter.

Ved å legge inn variasjon i forelesningene og benytte digitale læringsverktøy deltar du aktivt, og forskning viser at oppmerksomheten øker også i perioden etter studentaktiviteten.

Med topp moderne fasiliteter, klasserom, grupperom, datasaler, verksteder og ulike typer studio får du utdanning i et spennende studiemiljø.

Fasilitetene for de ulike utdanningene innen helse og medisinske fag kan benyttes til praktisk øving på egen hånd på kveldstid og i helger. Slik opparbeider du deg kompetansen morgendagens arbeidsliv etterspør også etter undervisningen.