På utveksling til UC Berkeley

Fredrik Fogg Solheim studerte Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse. Han valgte et semester på UC Berkeley i San Fransisco.

Amerikanere er lette å bli kjent med og mange av dem er meget engasjerte

fredrik-utveksling– Mange av foreleserne på Berkeley er anerkjente professorer, som driver ledende forskning som det blant annet henvises til i våre forelesninger på Høyskolen Kristiania. Det var et høyt akademisk nivå på forelesningene.

Fredrik trekker fram at forskjellen på Høyskolen Kristiania og UC Berkeley blant annet synes i undervisningen.

– Undervisningen på UC Berkeley var i større grad basert på enveiskommunikasjon fra foreleser til studenter. Foreleserne var mer autoritære og har lite direkte kontakt med studenter utenfor undervisningen.

Helt motsatt av hvordan miljøet er på Høyskolen Kristiania.

Å inkludere et semester med denne typen undervisning i bachelorgraden tror jeg likevel er veldig smart for å forbedre min evne til å tenke analytisk og å se ting i et større bilde. Professorene maner til kritisk fremfor strategisk tenkning, og det er de brede linjene i samfunnet snarere enn nyansene som er i fokus.

På fritiden sørget Fredrik for å holde helgene ryddet for skolearbeid.
– Amerikanere er lette å bli kjent med og mange av dem er meget engasjerte. Dette gjorde at jeg ofte dro på arrangementer arrangert av studentorganisasjonene ved universitetet. Slik kunne jeg utforske Bay-Area som har et veldig bra kulturtilbud. Jeg dro mye på kunstutstillinger, konserter, museer og restauranter i helgene.

Jeg er en aktiv skater så det ble det også mye av. San Fransiscos bratte bakker med tilhørende karakteristiske utsikter er noe av det beste du får i verden for en skater.