Ny bok av Jon-Arild Johannessen

Har skrevet boken «Innovations Lead to Economic Crises: Explaining the Bubble Economy»

Professor Jon-Arild Johannessen har skrevet boken «Innovations Lead to Economic Crises: Explaining the Bubble Economy», utgitt av nivå 2-forlaget Palgrave. 

Boken tar for seg sammenhengen mellom innovasjon og økonomiske kriser. Med utgangspunkt i slutten av Romerriket, utforsker Johannessen videre seks økonomiske kriser som har oppstått frem til i dag, og avdekker hvordan disse kan ha blitt utløst av en rekke politiske, økonomiske og teknologiske innovasjoner.

I boken analyseres blant annet: 

  • Den nederlandske tulipanboblen i 1637
  • Mississippi-boblen på 1700-tallet i Frankrike
  • Utviklingen av det første aksjeselskapet og verdens første børs
  • Finanskrisen i 2008 og dens tilknytning til globalisering og sosial tilkobling, som følge av de teknologiske fremskrittene internett har muliggjort

Johannessen konkluderer med å forklare hvordan vi kan bruke kunnskap om koblingene mellom innovasjon og kriser til å utvikle nye modeller for beslutningstakere og politiske ledere. Boken egner seg godt for studenter og forskere innenfor økonomisk historie, finanskriser, innovasjon og statsvitenskap.

Om forfatteren

Jon-Arild Johannessen er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Hans forskningsområder er kunnskapsledelse, innovasjon og endringsledelse. Johannessen har en høy forskningsaktivitet og publiserer jevnlig i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Han har tidligere utgitt flere bøker innenfor hans forskningsfelt.

Les mer om boken her