Ny bok av Olav Johansen

Hvordan arbeide bevisst, planmessig og langsiktig for å nå sine mål.

Høyskolelektor Olav Johansens forklarer i sin nye bok Om å påvirke hvordan strategisk bruk av påvirkningsprosesser kan bidra til at aktører i arbeids- og organisasjonslivet kan nå sine målsetninger. 

om-a-pavirkeOm å påvirke formidler kunnskap fra en rekke fagområder og inneholder praktiske eksempler fra norske virksomheter. Johansen presenterer en metode for å utvikle påvirkningsstrategier og et etisk rammeverk til hjelp for å vurdere hva som er rett å gjøre i ulike situasjoner.

Til sammen vil kunnskapen, etikken og metoden hjelpe deg med å få større gjennomslagskraft og øke sannsynligheten for at du når dine mål.

Boken belyser i korte trekk:

  • Hvordan mennesker påvirker og påvirkes av hverandre.
  • Hvordan påvirkningskreftene virker, selv om vi ikke har planlagt det.
  • Hvordan påvirkningsprosesser kan struktureres etter en metode
  • Hvordan etisk bruk av påvirkning kan skape ekstraordinære resultater

Boken egner seg meget godt som grunnbok på høyskolestudier innen ledelse, organisasjon, markedsføring, salg, innkjøp, strategi, HR og personalledelse. Den egner seg også godt til etter- og videreutdanning og som grunnbok på kurs og seminarer i arbeidslivet.

«Om å påvirke» kommer for salg i midten av november 2016 og utgis av Fagbokforlaget.

Om forfatteren

Olav Johansenolav-johansen-pressebilde er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo med spesialisering i undervisning og ledelse. Han har i flere år arbeidet med å hjelpe ledere, tillitsvalgte, team og organisasjoner med påvirkningsprosesser.

Olav er leder av Senter for erfaringsbasert ledelse og til daglig høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Han underviser i forhandling og påvirkning ved flere høyskoler og holder foredrag og seminarer i arbeidslivet.