Tilbake til arbeidslivet etter kroniske ryggsmerter

En studie ledet av professor Robert Froud skal hjelpe mennesker med kroniske ryggsmerter tilbake til arbeidslivet.

Professor Robert Froud ved Institutt for helsefag og Warwick Medical School skal sammen med andre forskere fra universitetet i Warwick utforske en måte å hjelpe mennesker med kroniske ryggplager tilbake til arbeidslivet.

rob-froud

Professor Robert Froud skal forske på hvordan mennesker med kroniske ryggsmerter kan komme tilbake til jobb

I samarbeid med arbeidsgivere vil de utvikle en omsorgs- og støttepakke for mennesker som er ute av arbeidslivet som følge av kroniske smerter. De tar sikte på å overvinne hindringer for å komme tilbake til arbeid overfor både kroniske smertepasienter og arbeidsgivere.

Teamet fra Warwick Medical School vil jobbe med store arbeidsgivere som Serco, bystyret i Coventry og universitetssykehusene i Birmingham, så vel som med andre forskere fra Royal Holloway University i London og en ekspertrådgiver fra Institutt for arbeid og pensjoner.

Rammer store deler av befolkningen

Leder av forskningsteamet er seniorforsker ved Warwick Medical School, Dr. Robert Froud, som også er professor ved Institutt for helsefag ved Høyskolen Kristiania.

Kroniske smerter rammer mellom 8% og 60% av den britiske befolkningen, avhengig av definisjonen som brukes. Det koster den britiske økonomien milliarder av pund hvert år og kan ha en enorm påvirkning på enkeltpersoner økonomisk, sosialt og psykisk. Men arbeid er kjent for å forbedre helseutfall, redusere fattigdom og bedre livskvalitet og trivsel, forteller Froud.

 

Studien vil bruke støttepakken kjent som Individual Placement Support (IPS) som grunnlag for forskningen. IPS har tidligere blitt brukt for arbeidsledige med psykiske helseproblemer med en viss suksess. Forskningsteamet vil tilpasse denne typen støttepakke slik at den også kan benyttes for mennesker med kroniske smerter. Serco, bystyret i Coventry  og universitetssykehusene i Birmingham vil gi totalt 30 utplasseringer for menneskene som deltar i studien. Eksisterende NHS (statlig helsetjeneste i UK) og ekspertstøtte vil bli gitt til både ansatte og arbeidsgivere.

Stort potensial

Dersom ordningen er vellykket vil det være potensial for nasjonal utrulling i fremtiden, noe som kan hjelpe millioner av mennesker i deres kamp mot smertene. Uten inngrep tyder det på at sannsynligheten for retur til arbeidslivet i overskuelig framtid vil falle fra 50% etter seks måneder uten arbeid, til 10% etter tolv måneder og til null etter 24 måneder. Kronisk smerte er sjelden begrenset til kun én del av kroppen, noe som kan medføre spesielle utfordringer for pasientene.

Personer som er arbeidsledige grunnet kroniske smerter møter på andre hindringer for retur til arbeid enn de med psykiske helseproblemer. For eksempel kan personer med kroniske muskulære smerter trenge spesifikke justeringer for å tillate dem å utføre sin rolle (f. eks tilpasse en arbeidsstasjon eller endre tilgang). Deltakerne i studien vil bli vurdert og støtte vil bli gitt, ikke bare til personen med smerter, men også til dens leder. Det er forventet at utplasseringer vil øke deltakernes tillit, både til deres evne til å jobbe, og til å returnere til arbeidslivet.

Oppstart juli 2017

Mulighetsstudien vil starte i juli 2017. Store deler av de kroniske smertene i studien vil være forårsaket av leddgikt og leddgikt-relaterte studier. Derfor er studien finansiert av Arthritis Research UK. Dr Natalie Carter, leder av forskning og evaluering ved Arthritis Research UK sa: ”Millioner av mennesker lever med kroniske smerter og andre typer leddgikt, og de forteller oss at de desperat ønsker å komme tilbake til arbeid. Denne studien vil ikke bare hjelpe oss å finne ut hvilken støtte som er nødvendig for å hjelpe dem tilbake til jobb, men vil også ha en innvirkning på den britiske økonomien, da leddgikt-relaterte tilstander står for den nest største årsaken til fravær fra arbeidslivet.»

– Som en veldedig organisasjon er vi ikke bare fokusert på å finne fremtidige behandlinger, men også hjelpe de som lever med smerter nå. Derfor er vi fast bestemt på å hjelpe de som lever med leddgikt med å skyve tilbake grensene slik at de kan fortsette, eller gå tilbake til det de elsker å gjøre, uansett hva det måtte være, sier Carter.

Gareth Moss i Serco fortalte: ”Vår sysselsettingsvirksomhet fokuserer på å støtte og styrke folk til å sikre bærekraftig arbeid og fremgang i karrierene sine. For å gjøre dette effektivt må vi ta hensyn til alle eventuelle helsemessige bekymringer. Vi er derfor glade for å samarbeide med Universitetet i Warwick for å utforske nye måter å forvandle menneskers liv”.


Kilde: http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/news/uk_study_to/