Å rikse en nyhet

Flertallet av den norske befolkningen bor ikke i Oslo. Det kan bare synes sånn, sett fra nettopp Oslo, skriver førsteamanuensis Oddveig Storstad i Nationen.

trondheim-ansatt_0002_oddveig-storstad

Oddveig Storstad er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania.

I parentes bemerket – dette er selvsagt relativt eplekjekt formulert av en som jobber ved en høyskole som i likhet med Christiania Glassmagasin, har valgt et navn som virkelig signaliserer at verdens sentrum er hovedstaden. Når jeg i tillegg jobber ved avdelingen i Trondheim ser jeg absolutt ironien.

At saker må gjennom redaktører og journalister før de kommer på trykk eller ut i eteren er velkjent. Saker fra Norge utenfor Oslo må gjennom to portvakter i NRK-systemet før de eventuelt kommer i Dagsrevyen. Først portvakter ved distriktskontorene som i neste omgang må selge inn saken til portvaktene på Marienlyst. Saken må ifølge nyhetsredaktør Stein Bjøntegård (Nationen 21. oktober), kunne ”rikses” om den skal finnes verdig en plass i Dagsrevyen. Bjøntegård påpeker at distriktskontorene ikke alltid er like flinke til å ”finne saker som er interessant for andre enn dem som bor akkurat der saken skjer”. Det er med andre ord ikke alle saker som lar seg rikse.

Uttalelsene fra Bjøntegård kommer etter at Nationen i flere redaksjonelle saker har fulgt opp to kommentarer om NRKs nyhetsdekning fra henholdsvis Sven Egil Omdal (Stavanger Aftenblad 8. oktober) og Erling Kjekstad (Nationen 14. oktober). Her påpekes det fra begge at saker og tema fra Norge utenfor Oslo i liten grad kommer på Dagsrevyen. Kjekstad utfyller bekymringen til Omdal med en uro for at Norge utenfor Oslo er i ferd med å bli – eller rettere, bli framstilt – som en ”raritet ute i horisonten”. USA og presidentvalgkampen er imidlertid godt innenfor NRKs radar.

Etter systematisk å ha registrert innslag på Dagsrevyen over en måned i høst er Omdal spesielt bekymret for dekningen av saker fra norsk næringsliv. Av sju økonomi- og næringslivssaker i perioden, omhandlet seks (6) situasjonen på et presset boligmarked i Oslo. I et tidligere eksempel viser Omdal til hvordan Dagsrevyen henviste en nyhet fra Norge utenfor Oslo, om en bedrift som hadde sikret arbeidsplassene til 700 personer etter å ha dratt i land en kontrakt til tre milliarder, til Norge rundt-lignende Norge i dag, mens et kioskran på en T-banestasjon i Oslo fikk sendetid på Dagsrevyen.

Ting som skjer i synsfeltet fra kontorvinduene på Marienlyst framstår som viktige for dem som bor og jobber i hovedstaden. Da er det fort gjort å glemme at mange av disse sakene også burde rikses før de eventuelt slapp til på Dagsrevyen. For oss som ikke bor i Oslo (gjelder 87 prosent av befolkningen) eller i Oslo/Akershus (gjelder 76 prosent) er det som skjer sør for Sinsenkrysset ofte distriktsnyheter. Bjøntegård påpeker videre at det selvsagt er viktig at Dagsrevyen ”speiler hele landet”, men de bør ha større ambisjoner enn som så. Det å være et riksdekkende medium innebærer, at man er bevisst det faktum at hendelser og saker ofte har nasjonal betydning selv om de ikke direkte berører hverdagen til de som bor og lever i hovedstaden. Det skjer ting i fiskerinæringen som er langt viktigere enn prisen på reker på Aker Brygge.

Et velkjent nyhetskriterium er nærhet. At publikum føler at saken angår en selv. Det er denne enkle logikken som ligger bak det faktum at det som skjer i store deler av verden stort sett går under radaren vår. Det er selvsagt lettere å selge inn – eller snarere slippe å selge inn – en sak som skjer i eget lokalsamfunn i og rundt Marienlyst, enn det er å selge inn noe som skjer på Fosen, i Harstad eller på Bømlo – eller Trondheim og Bergen for den del.

Trolig tenker ikke nyhetsredaksjonen i Marienlyst engang på at mye av det som skjer i Oslo er distriktsnyheter for oss andre.

La meg ta den pågående togstreiken som eksempel. Den har fått bred dekning i alle NRKs nyhetssendinger. Årsaken til streiken og det det streikes for har relevans for alle oss som er interessert i norsk arbeidsliv og endringer i arbeidsforhold. Det er saker som er ferdigrikset. Alt fokus på folk som står i kø for å komme seg til og fra arbeid, som må levere barn grytidlig i barnehagen eller andre problemer som innstilte tog påfører folk i og rundt Oslo er vi langt mindre interessert i. Det kan spares til Østlandssendingene. Et ordinært ran på en T-banestasjon i Oslo er også distriktsnyhet. Den er ikke rikset, men til tross for det slipper slike saker stadig vekk gjennom portvaktene på Marienlyst. Trolig fordi de ikke betraktes som distriktsnyheter på samme måte som alt som skjer utenfor Oslo.

Alle er seg selv nærmest, men det påligger NRK å være klar over dette og redigere impulsen til å tro at alt det som skjer i nærheten av Marienlyst er relevant for hele landet.  Når TV2 i sin tid ble lagt til Bergen var tanken bak neppe å sende ikke-riksede nyheter om kioskran i vestlandshovedstaden. Ideen bak var selvsagt at man skulle unngå at landet kun ble sett fra Oslo, nettopp fordi det fort gir en geografisk og temamessig skjevhet i dekningen. Man blir blind på seg selv og trenger korreksjon.

Denne kronikken ble publisert i Nationen 27. oktober 2016. Oddveig Storstad er førsteamanuensis ved Institutt for kreativitet og innovasjon ved Høyskolen Kristiania i Trondheim.