Beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania

Av 400 leverte bacheloroppgaver ved Høyskolen Kristiania denne våren ble Simon, Henrik og Alexander sin oppgave om overgangsforhandlinger i Tippeligaen kåret til den beste.

hoyskolen-kristiania-2756_dxo

Stolte og fornøyde vinnere, fra venstre Simon Wiig Andersen, Henrik Aarnes Wiik og Alexander Thorvaldsen.

  • Navn: Simon Wiig Andersen (26), Henrik Aarnes Wiik (23) og Alexander Thorvaldsen (24)
  • Tittel på bacheloravhandlingen: «Hvilke elementer vektlegges i forberedelsene til forhandlingene ved salg av fotballspillere i Tippeligaen?»
  • Studerte: Bachelor i markedsføring og salgsledelse i Bergen

Denne våren skrev avgangsstudentene ved Høyskolen Kristiania sin siste og endelige oppgave, nemlig bacheloroppgaven.

Under avslutningsseremonien i Bergen forrige uke ble prisen for årets bacheloroppgave tildelt gruppa som forsket på overgangsforhandlinger i Tippeligaen. Vi tok en prat med de for å få et innblikk i hvordan prosessen var og hvilke råd de vil gi til de som skal skrive bacheloroppgave i fremtiden.

Beste bacheloroppgave, det er litt av en prestasjon. Gratulerer! Hva tenker dere om denne utmerkelsen? 

Vi er oppriktig stolte over denne utmerkelsen og takker hverandre for støtte og motivasjon gjennom prosessen. Vi ønsker samtidig og takke alle de involverte som har gitt oss mye støtte og tålmodighet!

Var det et mål å bli best da dere jobbet med oppgaven?

Vi begynte veldig tidlig med planlegging av oppgaven og hadde faktisk et mål om å bli den beste gruppen. Vi fortalte veilederen vår allerede på første veiledningsmøte at vi hadde tenkt å skrive den beste bacheloroppgaven. Det gjorde vi, og det er helt utrolig at vi har klart å oppnå dette.

Når du setter deg et slikt mål, er det mye arbeid som må være lagt ned når fløyta går.

Kan dere fortelle litt om hva dere har skrevet om, og hva dere fant ut?

Oppgaven gir en grundig innsikt og forståelse av hva som faktisk skjer i forhandlingsprosessen i salget av fotballspillere i Tippeligaen. Vi har undersøkt hva som skjer i forkant av forhandlingene, bak kulissene, og retter oppmerksomheten mot selgende klubbs perspektiv. Mange vil kalle dette for en «black box» da folk ikke helt vet hva som foregår bak en overgangsforhandling i Tippeligaen. 

Hvilke faktorer er det som gjør at en spiller var så dyr, eller motsatt? Hva er det viktig å tenke på eller forholde seg til før man skal inn i forhandlinger om en spiller? Det var spørsmål vi ville finne svar på.

Det fremkommer visse likheter innenfor elementene vi presenterer og leseren av oppgaven vil kunne danne seg et bilde av hvorfor akkurat disse likhetene fremkommer. Samtidig er overgangsforhandlinger komplekse, og det finnes heller ingen fasit. Det skal også understrekes at resultatene som fremkom av denne forskningen er unik og kun gjeldene for vårt aktuelle utvalg. Resultatene vil derfor ikke kunne generaliseres.

bilde-2

På informantbesøk hos Sportsklubben Brann.

Hvordan jobbet dere for å finne riktig problemstilling og svare på denne? 

Prosessen startet høsten 2015 da vi hadde emnet Forhandlinger – et emne vi fant svært interessant. Vi bestemte oss da for å overføre forhandlinger i næringslivet over til fotballverdenen.

Videre fant vi frem til nøkkelinformanter som var helt avgjørende for problemstillingen. Vi satte et antall på seks informanter og kriteriet var at de måtte ha erfaring fra overgangsforhandlinger. Problemstillingen ble underveis i prosessen gradvis tilspisset før vi til slutt valgte den endelige. Første intervju gikk av stabelen i februar 2016 hos FK Haugesund og siste intervju ble gjennomført i april hos Strømsgodset.

Etter svært lærerike og hyggelige intervjuer på stadioner og treningsanlegg begynte vi å se fellesnevnere for klubbene og videre konturene av våre funn. Etter en krevende resultat- og analysedel stod oppgaven ferdig i god tid før leveringsfristen 25.juni 2016.

Har dere noen råd dere vil gi til fremtidige bachelorskribenter?

Vi ble belønnet for å være innovative og nytenkende i valg av problemstilling. Våre råd er derfor:

  • Gå litt utenfor komfortsonen når det gjelder tilgang av litteratur på området.
  • Velg et tema du har interesse for. Dette med interesse er viktig, da det til tider vil være krevende.

Det krever utrolig mange timer å skrive en bacheloroppgave. Det er også spennende å kunne avdekke informasjon som ingen har forsket på før.

  • Sist men ikke minst; fastsett tidlig konkrete mål og gjerne et mål som en kan strekke seg etter. Dette virker motiverende, selv på «dårlige» dager.

Om kåringen av beste bacheloroppgave

  • Vår 2016 ble det levert til sammen 400 bacheloroppgaver ved Høyskolen Kristiania.
  • Bacheloroppgavene med karakter A nominert av veilederen og de beste bacheloroppgavene ved hvert institutt ble sendt til en ekstern jury.
  • Basert på juryens konklusjon fremmet hvert institutt sin beste bacheloroppgave videre til rektoratet.
  • Etter en grundig vurdering av instituttenes innsendte oppgaver pekte rektoratet ved Høyskolen Kristiania ut den desidert beste bacheloroppgaven levert i 2016.

Utdrag fra juryens begrunnelse

Årets vinner er en BA-oppgave som tar leserne med i et fenomen de fleste av oss kjenner veldig, veldig, veldig lite til. Likevel får fenomenet ofte stor mediedekning og omtale generelt både i aviser, TV og radio. BA-oppgavens problemstilling er med andre ord et dagsaktuelt tema i kraft av stor mediedekning.

Oppgavens problemstilling er et fenomen som på fagspråket kan omtales eller beskrives som «black box» – dvs. folk flest er totalt uvitende om hva som skjer bak medias søkelys i kulissene der valgte fenomen finner sted. Det eneste vi, dvs. offentligheten, får vite er resultatet eller utfallet av prosessen av hva som skjer eller skjedde i denne «black boxen».

Som følge av det ovenstående blir man som leser av årets beste BA-oppgave automatisk nysgjerrig og motivert til å vite hva funnene er på oppgavens problemstilling.

Juryen finner helt klart at årets beste BA-oppgave bærer preg av å være svært innovativ, nytenkende og dristig i sitt valg av problemstilling.

Årets vinnere har laget en oppgave med tydelig og logisk progresjon, oppbygging og presentasjon. Forfatterne begrunner godt valgene de har tatt i oppgavens ulike deler. Juryen vil fremheve at det er spesielt positivt at gruppen har valgt å bruke forskningsmodell gjennomgående i oppgaven. Valg av forskningsmodell bidrar uten tvil til å øke leservennligheten og tydeligheten i henhold til eksempelvis teori, metode og analyse-delen i oppgaven.

Det er med den største ære at juryen deler ut prisen for årets beste BA-oppgave til studentgruppen Simon Wiig Andersen, Henrik Wiig og Alexander Thorvaldsen.

Vi gratulerer studentgruppen som vinnere av årets beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania kull 2013-2016!