5 grunner til å ta videreutdanning i osteopati

Osteopati blir stadig mer etablert som behandlingstilbud i Norge. Videreutdanningen bygger på Bachelor i Osteopati og gir deg ny kunnskap og nye ferdigheter gjennom teoretisk og praktisk undervisning.

Studieleder på Osteopati, Pål Andre Amundsen

Pål Andre Amundsen er faglig studieleder for Bachelor i Osteopati. Han er utdannet osteopat DO, BSc fra Norges Helsehøyskole, og har tidligere jobbet i klinisk praksis med pasienter i alle aldre.

Her er hans fem grunner til å ta Videreutdanning i Osteopati.

1. Dyktige og engasjerte forelesere

Du vil i løpet av årsstudiet bli undervist av en rekke ulike forelesere som har tett kontakt med sin bransje og dyktig innen sine fagfelt.  Det gjør at undervisningen speiler det du vil møte ute i arbeidslivet.

2. Dyktige og engasjerte veiledere

Mange av veilederne på studentklinikken har god erfaring fra arbeid med ulike pasienter, og skal sikre at du gjennom året utvikler deg faglig og medmenneskelig til å bli en selvstendig og kompetent osteopat.

Veilederne vil danne en bro mellom læringsmålene fra bachelorgraden i osteopati og videreutdanningen og trekke inn elementer fra sin erfaring for at du kan bli den osteopaten som du ønsker.

3. Møte med pasienter: intern praksis

Du blir selvstendig og klar for å ta i mot pasienter på en trygg og effektiv måte

På videreutdanningen vil du være i praksis på studentklinikken hvor du kan møte pasienter i ulik alder med akutte eller langvarige muskel- og skjelettsmerter. Du kan møte idrettsutøvere, mosjonister, bygningsarbeidere, advokater, yngre og eldre. Dette er klinikk hvor alle er velkomne.

Du skal under veiledning av en erfaren osteopat ta opp sykehistorie, undersøke og behandle pasientene. Mot slutten av studiet blir du mer selvstendig og klar for å ta i mot pasienter på en trygg og effektiv måte i arbeidslivet.

4. Møte med pasienter: ekstern praksis

Vi tilrettelegger ekstern praksis slik at du kan få erfaring innen forebygging og behandling av ulike type mennesker. Pr i dag er det praksisplass på enten et eldresenter eller på en stor bedrift med primært kontorjobber.

5. Tverrfaglig innhold

Det unike med denne videreutdanningen er at den er skreddersydd etter dagens bransje og behovene man ser i et folkehelseperspektiv. Du vil dermed lære om psykologiske og sosiale faktorer rundt smerte, og hvordan dette kan håndteres av en osteopat, samt om prinsipper innen ernæring og fysisk aktivitet.

Du vil også kunne kjenne til hvordan man etablerer egen praksis og markedsfører denne.