Høyskolen Kristiania forhandler om å kjøpe Westerdals Oslo ACT

Høyskolen Kristiania og Anthon B. Nilsen Utdanning har signert en intensjonsavtale om å kjøpe alle aksjene i Westerdals Oslo ACT.

Pressemelding 12. desember 2016

Fredag 9. desember signerte Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse en intensjonsavtale med Anthon B. Nilsen Utdanning om å kjøpe alle aksjene i Westerdals Oslo ACT.  Begrunnelsen for avtalen er at Westerdals Oslo ACT og Høyskolen Kristiania sammen vil bli en meget robust utdanningsvirksomhet med stor faglig tyngde og bredde. Dette vil gi bedre utviklingsmuligheter både for ansatte og studenter ved begge høyskolene.

Partene innleder nå forhandlinger, og det vil bli foretatt en juridisk og økonomisk gjennomgang. Målet er å inngå en endelig avtale i månedsskiftet januar/februar 2017.

– Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT har relaterte utdanningstilbud og er en god strategisk match. Slik vi ser det, passer disse to høyskolene som hånd i hanske. Vi har lenge ment at Westerdals Oslo ACT ville være juvelen i skolekronen vår, sier adm. dir. Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania.

– Anthon B. Nilsen Utdanning har vedtatt en strategi for fremtiden som tilsier mer satsing på yrkesutdanning og voksenopplæring og mindre satsing på statsstøttet høyskolevirksomhet. Derfor svarte vi positivt da vi ble kontaktet av Høyskolen Kristiania med et ønske om å overta Westerdals Oslo ACT, sier styreleder Lars Buer i Anthon B. Nilsen Utdanning.

Partene legger vekt på at de to høyskolene sammen vil kunne skape en utdanningsvirksomhet som faglig og ressursmessig blir enda mer robust en det skolene er hver for seg.  Dette er i tråd med regjeringens ønske om å skape større enheter i høyskolesektoren.  Myndighetene vil bli holdt orientert om den videre prosessen.

Høyskolen Kristiania er som kjøper fullt orientert om de tvistene Westerdals Oslo ACT er involvert i med tidligere studenter og Kunnskapsdepartementet.  Som ny eier vil Høyskolen Kristiania forholde seg profesjonelt og ansvarlig til Westerdals Oslo ACTs arbeid med tvistesakene og utfallet av disse.

For ytterligere informasjon:

 


Fakta om Høyskolen Kristiania:
Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse er en praksisnær og forskningsbasert undervisningsinstitusjon med over 8.000 studenter, 300 ansatte og driftsinntekter på  450 millioner kroner.

Fakta om høyskolen Westerdals Oslo ACT:
Westerdals Oslo ACT er en internasjonalt ledende og nyskapende høyskole innen kunst, kommunikasjon og teknologi med 1.800 studenter, 160 ansatte og en omsetning på 248 mill kr.