Høyskolen Kristiania utvider studietilbudet

Ett nytt masterstudium, tre nye bachelorstudier og utvidelser av eksisterende tilbud i Bergen og Trondheim er blant årets nyheter.

Oslo

Høyskolen Kristiania Oslo

I Oslo har vi en spennende høst i møte. Både et nytt masterstudium og tre nye bachelorstudier tilbys høsten 2017!

Bergen

Høyskolen Kristiania Bergen

I Bergen utvider vi også både fagskole- og høyskoletilbudet vårt. Er du interessert i Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling eller fagskoleutdanningen i reklame og merkekommunikasjon, ønskes du velkommen til Høyskolen Kristiania Bergen.

– At vi nå utvider studieporteføljen og får flere kreative studier til den flotte byen vår er helt fantastisk. Reklame og merkekommunikasjon er en fagskoleutdanning sammensatt av flere kreative fag og er skreddersydd bransjens behov.

– At vi i tillegg til dette nå kan tilby en bachelor i kreativitet og innovasjon til handelsbyen Bergen er veldig gøy! Jeg har virkelig stor tro på at dette blir en suksess, sier avdelingsdirektør i Bergen, Axel Eikner.

Nye lokaler

Høyskolen Kristianias nye lokaler i Hansaparken er Axel også svært fornøyd med.

– Lokalene våre er kjempefine. Med bibliotek, grupperom, flotte auditorier og klasserom utstyrt med moderne utstyr gleder vi oss til å ta imot nye studenter til høsten, for å dyrke det allerede gode campusmiljøet vårt videre, sier Eikner.

Trondheim

Høyskolen Kristiania Trondheim

Studiedirektør Aleksander Nikolic

Studiedirektør Aleksander Nikolic

I Trondheim vil Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling og Bachelor i HR og personalledelse starte opp høsten 2017. To nye studier i porteføljen representerer framtidsrettet tenkning og utvidelse av mulig faglig posisjonering.

– Høyskolens ambisjon er å distribuere flere studier til Bergen og Trondheim. Når det gjelder valget av HR og personalledelse er dette fordi vi mener studiet er unikt for Trondheim og regionen. Trondheim og Midt-Norge har ikke et slik studium per i dag og vi ønsker derfor å fylle dette tomrommet, sier studiedirektør Aleksander Nikolic.

Avdelingsdirektør i Trondheim, Camilla Prytz sier seg enig.

– Stemningen er svært god i Trondheim etter at nyhetene kom om satsingen, slik at vi får et enda sterkere tverrfaglig cluster i Trondheim. Det gir oss nye muligheter til forskning og nyskaping i samarbeid med arbeidslivet i Midt-Norge. Dette ser vi fram til, sier Prytz.

 Avdelingsdirektør i Trondheim, Camilla Prytz

Avdelingsdirektør i Trondheim, Camilla Prytz

Tidsriktige studier skapt for arbeidslivet

Høyskolen Kristiania skal være nyskapende og til enhver tid ha en oppdatert, tidsriktig og relevant studieportefølje. Gjennom å tilby relevante studier og produsere gode kandidater til privat og offentlig næringsliv skal høyskolen være med på verdiskapningen i samfunnet, sier studiedirektør Aleksander Nikolic.

– Innovasjoner og utvikling av nye studietilbud er en premiss for å sikre den ambisjonen. Høyskolens studieportefølje vil derfor være i stadig utvikling, avslutter Nikolic.

Oppsummering

Oslo

Bergen

Trondheim