Fra skissetegning til virkelighet

Da det nye innovasjonssenteret Loftet skulle bygges var det en selvfølge at studentene skulle få sette sitt preg på uttrykket.

Studentene på Bachelor i Interiørarkitektur og fagskolestudiet Illustrasjon deltok i en skissekonkurranse for å innrede og illustrere det nye innovasjonssenteret ved Høyskolen Kristiania. Nå er skisseforslagene til Ada, Benedicte, Mia, Ole og Rosann realisert.

konkurranse-loftet

Ada Olrems, Benedicte Benjaminsen og Rosann Johnsen var blant studentene som vant skissekonkurransen.

Prisen for beste skisseforslag blant studentene på Interiørarkitektur gikk til Ada Olrems, Benedicte Benjaminsen, Marie Narum, Mia Foss og Ole Torp.

De ble inspirert av selve navnet Loftet og ønsket å skape et spennende miljø som gjenspeiler seg i det kreative arbeidet som skal foregå i lokalene. Med utstrakt bruk av OSB-materiale, fleksibilitet i møblement og uttrykk overbeviste de juryen.

– Vi må ha en trapp!

Det første man ser når man kommer inn på Loftet er tribunene. Disse fungerer som et møtested, benyttes i undervisningssammenheng og foredrag. 

loftet-trapp

Fra skissetegning av trappen til ferdig trapp.

– Etter innledende workshop ble vi enige om at vi måtte ha en trapp. Det skal være en uformell arbeidsplass hvor man kan møtes på lik linje og til et slikt formål er en trapp perfekt, forteller Benedicte.

Bodene

I bodene er det møblert til møterom og fokusplasser. Her kan man trekke seg tilbake og ta en telefonsamtale eller ha et møte. Ved å benytte lave og luftige vegger dannes et åpent rom som oppleves trygt. 

loftet-boden

Fra skissene av bodene til resultatet, som med tiden vil ligne enda mer på opprinnelig idé.

Kjøkkenet

Det lange bordet skaper en uformell stemning og kan brukes i mange sammenhenger. Bak det store bordet er det en kreativ vegg hvor man kan skrive ned tanker og idéer. 

loftet-kjokken

Kjøkkenområdet skaper en uformell arena som inspirerer til kreative prosesser.

Juryen begrunner prisen med at skisseforslaget viser en god forståelse for ulike situasjonelle behov og gir ulike interessante løsninger på hvordan folk skal jobbe sammen, både i formelle og uformelle settinger. Juryen trekker særlig frem idéen om utstrakt bruk av OSB-materiale, et materiale mye brukt i byggeprosesser. Materialvalget spiller på skapelsesprosessen lokalet ønsker å fremme.

Materialvalget var ikke tilfeldig for studentene, men symboliserer noe helt konkret.

– OSB er et materiale som ofte brukes i starten av et byggeprosjekt. Det symboliserer at Loftet aldri er helt ferdig, men i en prosess, sier Ada.

Inspirert av bymiljøet

Prisen for beste illustrasjonsskisse gikk til Rosann Johnsen, andreårsstudent på Illustrasjon.

konkurranse-loftet-2

Rosann hentet inspirasjon fra bymiljøet når hun skulle lage illustrasjoner for Loftet.

– Jeg hentet inspirasjon fra bymiljøet fordi det er en viktig del av profilen til Høyskolen Kristiania, der vi blant annet spiller på nærhet til byen. Samtidig er poenget med Loftet at det skal inspirere til ideer, entreprenørskap og kreativitet. Jeg synes bymiljøet representerer dette på en fin måte, forteller Rosann.

Juryen mente at det leverte forslaget hadde en interessant strek og et anslag som kan minne om Høyskolen Kristianias visjon om transformasjon der ting glir over i hverandre, flettes sammen, for så å gå over til noe annet.

Kunne ikke blitt mer reellt!

konkurranse-loftet-3

Studentene med skisseforslagene sine

Studentene er klare på at de fikk bruk for alt de har lært på skolen i prosessen, spesielt i form av å starte med en kreativ prosess, komme opp med konsepter og samtidig ta hensyn til de overordnede verdiene til kunden, som denne gangen var Loftet og Høyskolen Kristiania.

– Oppgaven var helt lik en eksamen, bare reellt. Det er utrolig gøy å få oppleve at noe man har laget i en skisse blir til virkelighet, forteller studentene.

Vi har aldri laget noe i denne skalaen tidligere. 2×2 meter er noe annet enn å jobbe på et A4-ark!

konkurranse-loftet-4

Juryen i skissekonkurransen.

Juryen bestod av: 

  • Martin Gran, partner/Managing director Brand design, Snøhetta
  • Solfrid Lind, administrerende direktør Høyskolen Kristiania
  • Finn Magnus Holden, student på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
  • Eirik Gihle, studieleder Grafisk design
  • Kristin Undheim, leder av Loftet