oslo-bergen-samarbeid

Oslo-studentene dra til Bergen for tverrfaglig samarbeid