Møt en mastergradsstudent

At foreleserne er blant landets beste er god nok grunn til å velge Høyskolen Kristiania, mener Tina Johanne Weyer.

  • Kommer fra: Haugesund
  • Studerer: Master i Markedsføringsledelse
  • Hva studerte du før mastergraden: Bachelor i opplevelse og attraksjonsutvikling på Høyskolen i Lillehammer

Allerede første uken fikk vi et case fra DNB.

Tina Weyer

Hvorfor valgte du å bygge videre med en mastergrad?

Det er flere grunner til at jeg valgte å ta en mastergrad. Først og fremst så følte jeg at jeg trengte mer akademisk tyngde før jeg skulle ut i arbeidslivet, samt mer praktisk erfaring. Da blir overgangen til arbeidslivet enklere og mer morsom.

I tillegg ønsket jeg å få spisset inn kompetansen min og være trygg på at jeg sitter inne med det nyeste av kunnskap og kompetanse som er relevant for markedet i dag.

Har du noen planer om hva du skal bruke utdannelsen til?

Jeg jobber som trainee ved siden av studiene, hvor de driver en del med markedsanalyser for bedrifter som ønsker økt forbrukerinnsikt og økonomisk vekst. Dette er noe jeg synes er veldig spennende og jeg kan ikke se bort i fra at det blir noe innenfor dette feltet.

Det finnes mange spennende jobbmuligheter og jeg kommer nok til å se hvilke dører som er åpne og lytte litt til magefølelsen også. Trives du ikke med det du gjør så gjør man heller ikke en god jobb.

Tidligere masterstudenter jobber i dag innenfor markedsføring, i reklamebyrå, mediehus, kommunikasjon og noen til og med innenfor HR. Mulighetene er mange!

Har du et eksempel på en oppgave som er typisk dette studiet?

Allerede første uken fikk vi presentert et case for DNB. Vi ble delt opp i grupper og «ansatt» i DNB som markedsføringseksperter for å bistå DNB i konkretiseringen av et barnekonsept og utviklingen av en lanseringsplan.

Alle gruppene skulle fremføre og den gruppen med beste løsning fikk også presentere sine resultat for DNB. Det var en veldig lærerik og spennende oppgave.

Masteren er delt opp slik at vi i tillegg til det teoretiske skal få praktiske oppgaver og innsikt i hvordan det faktisk vil være når vi skal ut i arbeid, noe som er en stor fordel.

Det finnes flere utdanninger innen markedsføring. Hvorfor bør man velge en i Oslo?

Fordelen med å studere i Oslo er at tilbudene er mange og i en bransje hvor det er viktig å holde seg oppdatert så blir det ikke mer oppdatert enn her. Det er også en fin arena for å møte spennende mennesker som driver med det samme og bygge seg opp et nettverk.

I tillegg er Oslo en utrolig kul by som har masse å by på!

Tina Weyer

Og hvorfor bør man velge Høyskolen Kristiania?

At masterklassen er på rundt 25-30 studenter gir rom for gode diskusjoner og man blir i tillegg veldig godt kjent med klassekameratene. Vi får nok også en tettere dialog med foreleserne enn man ville gjort i en klasse med 60 studenter.

Foreleserne våre er noen av landets beste og bare det er god nok grunn til å velge Kristiania.

Skolen ligger også midt i sentrum noe som er veldig praktisk.

Hva har vært den største forandringen fra bachelorstudiene?

Det må være selve måten man skal angripe og forstå teori på. Vi har også fag som psykologi, antropologi, sosiologi, økonomi og historie og det er viktig å være kritisk og analyserende, samt gå enda mer i dybden i fagstoffet enn man gjorde på bacheloroppgaven. Det stilles strengere krav til deg, og arbeidsmengden er større en på bachelornivå.

Hva synes du om masterordningen på høyskolen?

Masterklassene har et eget masterområde med klasserom, oppholdsrom og grupperom, noe som er veldig praktisk. Når vi begynte så fikk vi også mye god veiledning og hjelp fra klassen over og det at vi har vårt eget område er med på å øke felleskapet mellom og i klassene.

Vi har også egen printer 🙂 Haha det er faktisk veldig greit! Mange av de gode diskusjonene og samtalene skjer også i sofaene i oppholdsrommet.

Hva er de beste rådene du vil gi til unge studenter som ønsker å fortsette på en master, men som kanskje er usikre?

Jeg personlig er ikke i tvil om at å ta en master kun kan føre med seg gode ting. Man får en spisskompetanse man ikke vil få med en bachelorgrad, og man vil føle seg trygg på at man sitter inne med kompetansen som trengs for å gli fint over i arbeidslivet.

Med en masterutdanning så åpner det seg automatisk nye og flere muligheter, og du kan være et skritt nærmere drømmejobben!

Les mer: Master i Markedsføringsledelse