Naturens helsefordeler: en mulighet for det norske reiselivet?

Bacheloroppgaven er levert, og nye utfordringer står for tur.

Før reiselivsstudentene Ingunn Godøy, Andrea Dokken og Mari Kasbo Stensrud tar det neste steget videre, ville vi høre litt mer om hva deres bacheloroppgave handlet om. Og som bildet tilsier ble det en hektisk innspurt!

Navn: Ingunn Godøy, Andrea Dokken og Mari Karbo Stensrud
Aktuelle med: Nettopp levert bacheloroppgaven ved Høyskolen Kristiania
Studerte: Bachelor i Reiselivsledelse

Hva har dere skrevet bacheloroppgave om?

Temaet for oppgaven dreier seg om markedsføringen av Norges største konkurransefortrinn og satsingsområde innenfor turisme; naturen, og effekter naturen har på helse.

Idéen er basert på antagelsen om at psykisk og fysisk ubalanse resulterer i et ønske om å rette opp denne, og at det er en trend som øker i takt med de plagene det blir mer av i verden fremover. Av den grunn har vi undersøkt hvorvidt de psykiske og fysiske helsegevinstene ved tilstedeværelse i naturen har potensial til å brukes i den eksisterende markedsføringen som gjøres av Norge som reisemål.

Vårt formål har ikke vært å komme med konkrete svar på hva som er den mest hensiktsmessige måten å markedsføre dette, men søker heller å klargjøre om teorier om helsegevinster av tilstedeværelse i naturen har potensial til å kommuniseres til fordel for det norske reiselivet.

Problemstillingen lyder derfor som følger:


«Har kunnskap om naturens positive helseeffekt potensial til å brukes i Innovasjon Norges eksisterende markedsføring av det norske naturbaserte reiselivet?»

Fant dere ut noe interessant?

Med utgangspunkt i fokusgruppe, analyseverktøy og teori til disposisjon har vi fått svar på det vi lurte på:

Kunnskap om naturens positive helseeffekt har ikke potensiale til å brukes i Innovasjon Norges eksisterende markedsføring av det norske naturbaserte reiselivet, slik vi har fremstilt det.

Ekspertene foreslo blant annet å bytte ut ordet helse med sunnhet slik at budskapet tuftes på positiv motivasjon, og fremstår som mer appellerende for potensielle kunder.

Likevel ser informantene potensial i idéen grunnet en økende interesse for naturbasert turisme, sunnhet, helse og Norges forutsetninger for dette i framtiden. Samtidig kan det være en kilde til differensiering da dette er et uutnyttet potensial.

Hvordan var prosessen?

Det har vært en lærerik og utfordrende prosess fra start til slutt, med oppturer og nedturer. Vi er veldig glad for at vi valgte et spennende temaområde, da dette har hjulpet oss når prosessen føltes krevende. Når man arbeider i team over en lengre periode blir man godt kjent med hverandre, noe som har styrket vårt samarbeid.

Vi endte opp med å levere oppgaven vår 07.00 – to timer før innleveringsfristen. Vi satt hele natten og diskuterte de siste finjusteringene over Skype.

Rett etter at vi leverte tok vi dette bildet (over). Tre svært slitne, men sjeleglade studenter. Vårt tips til andre er å ikke utsette pirket og heller sette av noen ekstra dager til dette.

Takk for praten, da ønsker vi dere en god sommer og lykke til videre!