Silje studerer Hotelledelse i Oslo

– Vi er en liten klasse, som gjør at man tør å stille spørsmål og det er lett å diskutere med både foreleser og medelever.

Silje Stavnsborg Hotelledelse

Hvorfor Hotelledelse på Høyskolen Kristiania?

Hotellnæringen er en spennende bransje med et bredt spekter av arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. Det som avgjorde mitt valg av studie var alle servicefagene på Bachelor i Hotelledelse samt faget Revenue management som jeg syntes virket veldig spennende.

Hva er det beste med studiet ditt?

Interessante fag relatert til hotellnæringen samt miljøet på skolen. Både forelesere og medelever på Høyskolen Kristiania er engasjerte, motiverte og deltakende i forelesningene.

Vi er en liten klasse, som gjør at man tør å stille spørsmål under forelesning og det er lett å diskutere med både foreleser og medelever.

Hvordan er foreleserne?

Alle våre forelesere har gitt oss verdifull kunnskap, støtte og motivasjon i skolearbeidet, men jeg vil spesielt fremheve Henning Friberg. Med sin kunnskap, engasjement og kjennskap til hotellbransjen engasjerer og motiverer han oss i alle emner han foreleser i.

Det var Henning som fikk meg til å søke deltidsarbeid innen hotellbransjen allerede i starten på studiet.

Å jobbe innenfor hotellbransjen i studietiden er svært nyttig da man lærer hvordan teorien fra forelesningene fungerer i praksis.

Kunnskapen om Sveits og hotellbransjen, samt hans store engasjement gjorde klasseturen til Sveits til en flott opplevelse. Henning er en respektert foreleser som kommer til å bli savnet etter endt bachelorstudie!

Hvem bør studere Hotelledelse?

Har du et brennende ønske om å yte service, gjøre en forskjell for andre og skape de gode opplevelsene, skal du søke på dette studiet.

Du må ikke nødvendigvis være en ledertype, da hotellbransjen har mange ulike oppgaver og stillinger og alle er like viktige. Grunnleggende serviceinnstilling, engasjement og stå på holdning er viktigere. Det er også en forutsetning at du er glad i mennesker og liker å takle utfordringer.

Grunnlaget du har etter endt studie kan brukes til utrolig mye forskjellig innenfor servicebransjen.

Hva liker du mest med å være student i byen din?

Oslo er full av muligheter både jobbrelatert og sosialt. Korte avstander til «alt» gir muligheter og variasjon. Gjennom studiet har jeg hatt glede av at det er så mange forskjellige hotellkjeder som er etablert i Oslo.