ØKOKRIM henlegger Westerdals-saken

Siktelsen mot tidligere Westerdals School of Communication er henlagt.

28. juni 2017

Westerdals-front

ØKOKRIM har siden mai i fjor etterforsket en anmeldelse fra Kunnskapsdepartementet med mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til tidligere Westerdals School of Communication på 34,8 millioner kroner. Siktelsen er nå henlagt.

– Vi er glade for at saken er henlagt, og at vi nå kan skape ro blant både ansatte og studenter. Nå som saken er avklart kan vi konsentrere oss om å bygge den nye høyskolen, sier rektor ved Westerdals Oslo ACT, Tine Widerøe.

Det har vært en grundig etterforsking av saken, og ØKOKRIM har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse.

ØKOKRIM legger til grunn at siktelsen vedrørende film- og tv-tilbudet ble lagt bort på grunn av bevisets stilling. Siktelsen vedrørende Scenografi og event samt Studio 3D (tredje år på Eksponeringsdesign)  er henlagt etter en helhetsvurdering fordi foretaksstraff i denne saken ikke anses hensiktsmessig.


Kontaktinformasjon: