Jesper jobber i TNS Gallup

– Det hender at jeg finner frem forskningsartikler vi brukte på masteren og deler det med kolleger, sier Jesper. Han tok en Master i Markedsføringsledelse.

  • Navn og alder:
    Jesper Haugan. 25 år (født i 1990).
  • Kommer fra:
    Født og oppvokst i Bergen. Har bodd i Oslo i 6 år.
  • Studerte:
    Jeg studerte først Bachelor i Markedsføring og deretter Master i Markedsføringsledelse. Før det tok jeg Ex. phil. og Ex. fac. ved Universitetet i Bergen.

For å kunne tolke data er man avhengig av å se «det store bildet». Det føler jeg mastergraden har bidratt mye til

jesper
Hva jobber du med?

Jeg jobber som prosjektleder i TNS Gallup. Det vil si at man har ansvar for prosessen fra tilbud til leveranse av markedsundersøkelser. Samtidig jobber jeg også som del av team for andre prosjekter der jeg ikke er prosjektleder. Stillingen er variert, og består i alt fra kundekontakt, til analyse og rapportering.

Det er en spennende jobb, særlig fordi jeg jobber mot mange ulike kunder og bransjer. I tillegg trives jeg godt fordi jeg har ansvaret for neuromarketing-undersøkelsene TNS Gallup gjennomfører, og det er dette området jeg har størst interesse for.

Hvordan fant du denne?

TNS Gallup tok kontakt med høyskolen for å få tips om potensielle traineer. Programdirektøren ved masteren foreslo da meg og en medstudent som kandidater. Etter at jeg hadde jobbet som trainee i 1,5 år fikk jeg tilbud om stilling som prosjektleder.

Hva var interessant med akkurat dette firmaet og denne stillingen?

Når jeg fikk tilbud om stilling som trainee, var TNS Gallup en attraktiv mulighet til å opparbeide seg erfaring innenfor markedsanalysebransjen.

Denne bransjen var interessant fordi markedsanalyse er det som ofte utgjør beslutningsgrunnlaget for markedsførere i helt andre deler av næringslivet. Derfor er det generelt lurt å ha kjennskap til feltet.

Arbeidet innebærer at man jobber tett opp i mot store aktører i næringslivet og rådgir på både taktiske og strategiske beslutninger, noe jeg syns er veldig spennende.

I tillegg har TNS Gallup svært kompetente medarbeidere og en veldig god kultur. Det sistnevnte var den viktigste grunnen til at jeg ønsket å bli værende, og takket ja til tilbudet om fast stilling.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

I løpet av en typisk arbeidsdag har jeg gjerne jobbet med 3-4 ulike prosjekter. Hvert prosjekt har som regel et eget team av 2-4 personer, så man jobber ofte med mange ulike mennesker i løpet av en dag.

Arbeidsoppgavene er typisk planlegging og koordinering av undersøkelser som skal gjennomføres, analyse og databearbeidelse, rapportskriving og tilbudsskriving til fremtidige prosjekter.

Hvorfor tror du de ansatte nettopp deg?

Jeg tror de faglige resultatene fra høyskolen hadde stor betydning for at jeg ble vurdert til stillingen. Samtidig tror jeg at innstillingen min om at ingen oppgave er for liten, og uttrykk for interesse av å lære mer var det som gjorde at jeg fikk tilbudet om å bli værende.

Hvordan var mastergradsstudier sammenlignet med bachelorstudier?

Det beste med å ta master var at forelesningene, gruppearbeidet og miljøet legger opp til gode diskusjoner med både forelesere og medstudenter. Dette gjør læringen etter min mening bedre og mer motiverende. Samtidig er foreleserne helt klart veldig gode pedagoger og ledende i sine fagfelt.

Føler du at masterstudiene gav deg praktisk kunnskap du har bruk for?

Mastergraden vektlegger et helhetlig perspektiv på markedet og dets funksjoner basert på ulike fagområder som psykologi, sosiologi, økonomi m.m. – og spesielt hvordan disse samspiller.

Jobben min (og egentlig generelt markedsanalysebransjen) handler i stor grad om å kvantifisere kunnskap og tolke denne kunnskapen til nytte for kunden.

Spesielt i tolkningen av data er man avhengig av å ha nettopp «det store bildet». Det føler jeg mastergraden har bidratt mye til.

Er det noe fra en forelesning eller oppgave du husker spesielt godt?

Jeg jobber en del med det samme verktøyet som jeg skrev masteroppgave om, nemlig eye tracking. Kunnskapen fra masteroppgaven har jeg derfor god bruk for fra tid til annen.

Det hender også jeg finner frem forskningsartikler vi brukte på masteren for å dele med kolleger.

Har du et tips eller to til studenter som snart skal ut i jobb?

I en søknad er godt språk utrolig viktig, og det utgjør en stor grad av det avgjørende førsteinntrykket. Finn noe spesielt med stillingen og selskapet som du brenner for, og vektlegg det i søknaden din.

I en intervjusituasjon tror jeg erfaringen du har egentlig er av mindre betydning. Da tror jeg det er viktigere å vise interesse og lidenskap for fagfeltet og bransjen stillingen gjelder. Du blir i større grad vurdert på bakgrunn av arbeidsgivers oppfatning av din evne til å tilpasse deg arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene enn det du har på papiret.

I tillegg tror jeg man skal være uredd for å innrømme at man har mye å lære. Ydmykhet viser at du er lett å jobbe med, og har beina plantet på bakken – til tross for at du har vært gjennom en master.