✕  Lukk søk

Hva får du igjen for å engasjere deg i studietiden?

Hva er det beste med å engasjere seg i studietiden? Fem studenter med ulike verv forteller om sitt engasjement på Høyskolen Kristiania.

Bergenspanelet er enige: Å engasjere seg på Høyskolen Kristiania er gull! Fra venstre: Edvard, Maria, Siv-Iren, Linn og Petter.
Bergenspanelet er enige: Å engasjere seg på Høyskolen Kristiania er gull! Fra venstre: Edvard, Maria, Siv-Iren, Linn og Petter.

Så å si alle jeg snakker med som har engasjert seg gjennom studietiden, sier det samme: «Studietiden hadde ikke vært den samme uten!» Men hva vil det egentlig si å engasjere seg? Jeg oppsøkte noen av våre engasjerte sjeler på Høyskolen Kristiania i Bergen. Alle fikk de samme spørsmålene:

På hvilken måte engasjerer du deg? Hva er det beste med å engasjere seg? Hvilke tre ord beskriver hva du får igjen for å engasjere deg?

Studentambassadøren Edvard Båtnes Molvær

– Jeg jobber som studentambassadør hvor jeg blant annet bistår kommende studenter, avholder skolebesøk og veiledninger, og står på utdanningsmesser. Det beste med å engasjere seg må være den praktiske tilnærmingen man opparbeider seg, samt at man blir kjent med en stor del av studentmassen ved skolen.
Tre ord: Utfordringer – vennskap – referanser

Resepsjonisten Maria Daniela Myhre Eli

– Jeg jobber som studentassistent i resepsjonen. Det innebærer å være tilgjengelig for elevene hvis de har spørsmål og trenger hjelp. Det beste med å engasjere seg er å få god erfaring og å bli kjent med så mange nye mennesker her på høyskolen!
Tre ord: Erfaring – Venner – Muligheter

Leder for SHK Bergen, Siv-Iren Saltveit Halleland

– Jeg sitter som leder for Studentunionen SHK Bergen, hvor vi i dag er 42 aktive. Her har jeg ansvar for at organisasjonen driftes etter vedtektene, og å samarbeide med styret, utvalgene og administrasjonen for å gjøre studiehverdagen for studentene ved Høyskolen Kristiania best mulig. Det beste med å engasjere seg er at man får mer ut av studietiden.
Tre ord: Fellesskap. Utvikling. Erfaring.

Leder i Linjeforeningen for HR, Linn Nord Selstad

– Som leder for Linjeforeningen for HR er mine hovedoppgaver å sette opp en fremdriftsplan for semestrene med innholdsrike og engasjerende arrangementer for studentene på HR-studiet. Videre delegerer jeg oppgaver til de andre medlemmene i styret og sikrer gjennomføring av disse arrangementene. Til høsten er jeg også med på rekrutteringsprosessen for styret 2018. Det blir utrolig spennende, og jeg gleder meg veldig til det! Det beste med å engasjere seg er at jeg får møtt så utrolig mange mennesker, alt fra medstudenter som har blitt mine nærmeste venner på studiet, til seriøse aktører fra næringslivet som er viktig for nettverksbygging.
Tre ord: Gode venner – Nettverk – Erfaringer

Leder for Idretten SHK, Petter Ødegaard

– Jeg er leder for Idretten i SHK. Her har jeg hovedansvaret for alt som skjer i idrettene våre som er volleyball og fotball for både gutter og jenter. Vi har også flere arrangementer gjennom året som jeg sammen med resten av styret i Idretten arrangerer. Det beste med å engasjere seg er nok å være med å bidra til et enda bedre høyskolemiljø og å bli kjent med medstudenter fra andre studier.
Tre ord: Erfaring – nettverk – samhold

Ønsker du også å engasjere deg i studietiden på Høyskolen Kristiania?

Følg med på våre rekrutteringssider kristiania.no/jobb, rekruttering SHK Bergen og rekruttering SHK Oslo.