✕  Lukk søk

Samarbeid på kryss og tvers kan bli helt rett

Høyskolen Kristiania og tidligere Westerdals har lenge vært høyskoler som gir studenter et spesielt godt grunnlag for en yrkeskarriere. En viktig grunn til dette er at studiene langt på vei er basert på arbeidslivets virkelighet. Som ved å trene på samarbeide på tvers av fagfelt.

Samarbeid på kryss og tvers, kan ofte bli mer kryss og tvers enn samarbeid. På Høyskolen Kristiania (tidligere Westerdals) har vi funnet ut at det kan skape helt unike resultater så lenge det settes i system. Et samarbeidsprosjektet mellom grafisk design, interaksjonsdesign og e-business har ført til noen prosjekter til både beundring og ettertanke.

Bakgrunnen

Foreleserne Rolando Gonzalez fra Institutt for teknologi, samt Sam Bannister og Yann Charles M. Bougaran fra grafisk design gikk for en tid tilbake sammen om å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom Grafiske designere og de som tar emnet webutvikling. Tanken var at begge fagfelt ville ha glede av hverandres kunnskap og evner og dermed skape noe nytt og spennende. I virkelighetens verden er samarbeid på denne måten helt vanlig, men kanskje ikke alltid like lett å få til. En forutsetning er at man skjønner hva den andre parten snakker om, og hvilke prioriteringer som tas. Etter mye diskusjon og akademisk slalomkjøring, ble de enige om å gi 3 ulike studieprogrammer — grafisk design, interaktivt design og e-business —én og samme oppgave.

Oppgaven

22. juli, 2011 er festet i kollektiv norsk hukommelse som en forferdelig og sorgfylt dag. Uansett hvor sjokkerende og trist dette var, hadde mediene som rolle å fortløpende formidle handlingene som fant sted. Oppgaven til studentene var grundig research, for deretter å visualisere enten hele hendelsen, eller deler av den. Visualiseringen skulle publiseres som en digital historiefortelling på web.

Hensikten med oppgaven var å utforske hvordan visuelle uttrykk kombinert med interaktivitet kan fremme historiefortelling og formidling. Og selvfølgelig gi studentene i idé om verdien av tverrfaglig samarbeid.

Det var åpenbart noen kjøreregler, men det var for det meste fritt frem. Enkelt og greit: Vis hva dere kan få til sammen!

Erfaringer

Rolando Gonzalez forteller at industrien etterspør studenter som er i stand til å jobbe godt sammen med andre på tvers av fagfelt, og en del av motivet bak fusjonen er nettopp å bringe studenter innenfor forskjellige fagfelt sammen for kunnskapsdeling.

– Studentene ble positivt overrasket over caset de fikk og at de kunne samarbeide på tvers av fagområder. Vi ser at motivasjonen hos de fleste studentene var god, noe som er viktig å oppnå for oss som underviser. Vi ser også hvordan studentene har gjort godt bruk av forskjellige teknikker som de lærer på skolen, sier Gonzales .

Sondre Tjøstheim og Jørgen Bergset studerer webutvikling. De sier at det var interessant og lærerikt å jobbe tett med en grafisk designer. Det var også nyttig å få erfaring med å jobbe med ett mer realistisk prosjekt med tanke på arbeidslivet.

– Vi synes det var en nyttig erfaring å ta med videre og kunne gjerne hatt tilsvarende prosjekter, sier de samstemt.

Julia Baulin er designstudent synes det var et utrolig spennende prosjekt og den beste opplevelsen var å møte programmerere og snakke gjennom designet og idéen sin og sammen finne ut hvilke animasjoner som var mulige og hvordan de skulle gjennomføres.

– Siden jeg ønsker å jobbe med web- og app-design var dette prosjektet veldig interessant for meg. Jeg ble kjent med hvordan utviklere jobber og tenker, sier Julia.

Gjermund Norderhaug, Mats Østvig og Hannah Elisabeth Sollund var på samme utviklergruppe. De synes det var spennende å samarbeide med en grafisk designer, og å få oppleve hvordan de jobber og tenker.

– Vi på Institutt for teknologi er vant til å jobbe med studenter fra andre studieretninger, men ikke med andre fra ulike avdelinger/campuser, så å blande de ulike kompetanseområdene var nyttig! Det ga utbytte å kjenne på hvordan en slik arbeidsprosess fungerer og hvordan samarbeidet resulterte et produkt vi alle ble fornøyd med, forteller trioen.

Resultatene

37 grupper med 1-3 studenter i hver, leverte 37 prosjekter. Godt samspill mellom koding og visuelle elementer var et av kriteriene, så samarbeide var viktig. Temaet i oppgaven la åpenbart til rette for sterke følelsesmessige uttrykk, men det kan enkelte ganger gi mer effekt å tone ting ned. Noe som også mange valgte å gjøre.