✕  Lukk søk

Tekstforfatting (7060)

Innhold

Kreativ skriving

Tekst i forskjellige medier: nett, print, sosiale medier

Tekst tilpasset målgruppen

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt emne skal kandidaten ha bred kunnskap om tekst som uttrykk og virkemiddel i ulike medier.

 

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten ha utvidet sitt tekstrepertoar, både i evnen til å uttrykke seg, kommunisere og påvirke, men også til å inkludere tekstforfatting til nett, film og sosiale medier.

 

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten ha en bred kompetanse om tekst som uttrykksform og markedskommunikativt virkemiddel.

Emnet inngår i

Halvårsenhet i  i Kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Det er innsending av to obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Diverse artikler, nettsider, videoer etc vil være tilgjengelig på

læringsplattformen.

presentasjon

Anbefalt tidsbruk

210

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Alle obligatoriske innsendingsoppgaver må være fullført før eksamen avlegges.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell  

Varighet: En (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Hjelpemidler: Alle 

Pensumlitteratur

Andersen, Merete Morken. 2010. Skriveboka. Oslo: Aschehoug. ISBN: 9788203198533. Sider: 766. Pris: ca. 299,-

Samlet sidetall/pensum

Ca. 600 sider

Anbefalt litteratur

Strøm, Ole. 2013. TXT: hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster? Bergen: Akademika. ISBN: 9788232102013.

 

Nettressurser

Store Norske Leksikon:      www.snl.no

Wikipedia:                          www.wikipedia.no

                                            www.wikipedia.com

Norsk Språkråd:                  www.sprakrad.no

 

Blogg:                                 http://copywritersroundtable.com

                                           http://adsoftheworld.com/

Ressurs:                              http://www.dandad.org/